Nyhet

Vant Vestbys byggeskikkpris

Ark ama og Strå arkitekter er sammen tildelt kommunens byggeskikkpris for service- og kontorbygg i Hvitstenveien.


Prosjektet er en del av næringsparken Hvitstenveien 280 i Vestby, og danner en skjermet front mot veien. Foto Strå arkitekter

– Vi er opptatt av at prosjektene våre skal være positive tilskudd til stedsutviklingen, og da er det veldig hyggelig når lokalmiljøer tar til seg prosjektene på denne måten, sier arkitekt Anders Byng Strøm i Strå arkitekter til Arkitektnytt.

Prisen ble delt ut under kommunestyremøtet 12. desember. Hvitstenveien 280 er en næringspark med kontor, lager- og logistikkbygg. Området er utviklet av Wessel Eiendom AS og har flere lokale bedrifter som leietakere.

De naturlige omgivelsene har fått prege både arbeidssoner og fellesarealer i bygget, forteller arkitekten. Foto Strå arkitekter

– Godt samarbeid

– Prosjektet er plassert langs Hvitstenveien og utviklet som en aktiv og attraktiv skjerm mot næringsparken på baksiden. På den måten får en krevende typologi et inviterende ansikt utad som gjenspeiler både områdets og aktørenes ambisjoner, sier arkitekt og daglig leder Morten Andersen i Ark ama til Arkitektnytt.

Andersen trekker fram at prosjektet er et resultat av godt samarbeid mellom arkitekter, entreprenør og utbygger.

– Det har også vært fruktbart at vi er arkitekter med forskjellig erfaringsbakgrunn som har samarbeidet, sier han.

Gustav Jerlvall Jeppsson og Anders Byng Strøm i Strå arkitekter. Foto Strå arkitekter
Morten Andersen, Skule Marstein, Monika Dodeva og Ann-Kristin G. Jensen i Ark ama. Foto Ark ama

«En smakfull og skjermet front»

I kommunens begrunnelse heter det som følger:

«Service- og kontorbygget er utført med høy materialkvalitet og detaljering, og er plassert som en smakfull og skjermet front mot det øvrige logistikkområdet bakenfor. Bygget er svært godt tilpasset terrenget og omgivelsene rundt, noe som bidrar til at skillet med innvendige og utvendige rom viskes ut. Lekker arkitektur, estetikk og interiørdesign, samt funksjonelle planløsninger innvendig legger til rette for godt arbeidsmiljø og trivsel blant ansatte og besøkende. Bygget er i tillegg sertifisert som miljøfyrtårn.»

– Innvendig har vi hatt fokus på å la de naturlige omgivelsene prege både arbeidssonene og fellesarealene. Brystninger gjør at fylkesveien forsvinner fra bevisstheten og får skogen til å føles nær og lun, sier Strøm i Strå arkitekter.