Nyhet

The Twist-tvist avvist

Bjarke Ingels Groups anke i saken om The Twist-toalettene ble avvist i Borgarting lagmannsrett.


Anke avvist: Bjarke Ingels Groups anke i saken om de spektakulære toalettene i kunstmuseet The Twist ble avvist i Borgarting lagmannsrett. Foto: Einar Aslaksen/Kistefos

«God aften herr Bjarke. Se det, nu kan der også bli BIG toiletter i det fine museumsbygg, men du må selv garantere for oss at det ikke koster mer enn budsjetterne. Ok?»

Dette skrev finansmannen Christen Sveaas på vegne av stiftelsen Kistefos-Museet i februar 2018, ifølge Dagens Næringsliv.

«Vi holder budgettet sammen med Bladt!», skal den verdensberømte danske arkitekten Bjarke Ingels ha svart på vegne av sitt kontor BIG (Bjarke Ingels Group).

Den omdiskuterte garantien dansken skal ha gitt, har ført de to partene inn i en snart fem år lang konflikt, om hvem som skal betale budsjettsprekken for de staselige toalettene i det BIG-tegnede museumsbygget The Twist på Kistefos.

Enda dyrere toaletter

I 2021 ble det danske kontoret dømt til å betale 9,2 millioner kroner i erstatning til Kistefos i en dom i Ringerike tingrett, og i dag ble det klart at anken til BIG ikke førte frem i Borgarting lagmannsrett. Dermed blir toalettene i The Twist enda dyrere enn i utgangspunktet.

Ifølge DN har Sveaas' stiftelse også vunnet frem med en avledet anke, og blitt tilkjent erstatning også her, på én million kroner. I tillegg må BIG betale saksomkostninger i ankesaken, som gikk i begynnelsen av desember, på 3,3 millioner kroner. Det kommer i tillegg til saksomkostninger på omtrent to millioner fra første rettsrunde, skriver avisen.

I tingretten skal Ingels hardnakket ha avvist å ha gitt Sveaas noen budsjettgaranti.

– At vi skal gå gjennom denne epostutvekslingen for å få meg til å betale for toalettene er ærlig talt illojalt overfor et mange års samarbeid. Det er på grensen til bondefangeri. Det kler ikke Christen og han bør ikke være det bekjent, sa Ingels i retten i 2021.