Nyhet

Støtte fra New York

Motstandere av riving av Y-blokka får støtte fra Museum of Modern Art i New York. I tillegg ber SV Stortinget om midlertidig stopp i rivingen. 


To sjefskuratorer ved Museum of Modern Art (MoMA) i New York sendte i natt brev til statsminister Erna Solberg og ba om å revurdere rivingen av Y-blokka. Her Abby Aldrich Rockefeller Sculpture Garden ved museet. FOTO: Wikipedia Commons

«Dear Prime Minister, Ms Erna Solberg» skriver Evangelos Kotsioris ved Museum of Modern Art (MoMA) i New York i en e-post som gikk inn i ulike postmottak hos regjeringen natt til tirsdag. Erna Solberg (H) samt ministerne Sveinung Rotevatn (V) og Nikolai Astrup (H) mottok brevet, som også skal ha gått i kopi til nesten alle partiledere i Norge. 

I brevet ber MoMA, ved sjefskuratorene Martino Stierli og Ann Temkin, regjeringen om å revurdere beslutningen om å rive Y-blokka i Regjeringskvartalet. 

De to skriver blant annet følgende: 

«Det er vårt håp og anbefaling at du vil revurdere beslutningen om riving på nytt og utforske alle muligheter som finnes for å redde og rehabilitere dette sjeldne prosjektet, som kombinerer arkitektoniske og kunstneriske bragder.»

Utelukker flytting

MoMa skriver at de er «alvorlig bekymret» over planene om å rive Y-blokka. De påpeker at de herved tilslutter en rekke personer og institusjoner som ønsker å bevare det de kaller «dette unike prosjektet som forener arkitektonisk og kunstnerisk arbeid av den høyeste standard». 

Det er spesielt kombinasjonen av kunsten til Pablo Picasso (og Carl Nesjar red. anm.) og arkitekt Erling Viksjø som opptar museet i 53rd Street, Midtown, New York. De har selv en betydelig samling Picasso-verker og skriver at Picassos kunst på og i Y-blokka på mange måter markerer en begynnelse for den spanske kunstnerens arbeid med «monumentale skulpturer». 

De mener derfor planene om å sette opp kunsten et annet sted i regjeringskvartalet etter riving ikke er tilfredstillende og utelukker en slik løsning. En flytting vil tvert imot ødelegge den stedsspesifikke kunsten og «forvrenge kunstnerens ambisjoner», skriver MoMa. 

Ann Temkin Foto: Peter Ross
Martino Stierli Foto: Peter Ross

Nytt politisk initiativ

Samtidig med brevet fra MoMA kommer det også melding om at SV ønsker en ny runde i Stortinget om Y-blokka. Forslaget ble levert Stortinget tirsdag morgen, skriver Dagsavisen. Det er Petter Eide fra partiets oslobenk som fronter forslaget. 

Han viser til stevningen Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen har rettet mot staten i saken om Y-blokka. De ba Oslo Tingrett tidligere i vår om et midlertidig forbud mot riving til rettssaken er avgjort. Dette forsøket ble imidlertid avslått av tingrettsdommeren. 

Etter planen skal rettssaken starte i august, men dersom bygget rives er grunnlaget for rettssaken borte. SV ber derfor Stortinget ta stilling til en umiddelbar stans i rivingen fram til etter rettssaken i slutten av august.

– Vi mener det er meningsløst at Statsbygg kan få fortsette å rive Y-blokka i tre måneder fram til domstolen skal behandle saken om å rive. Det vitner om manglende respekt for domstolen, sier SVs stortingsrepresentant Petter Eide til Dagsavisen.