Nyhet

Stabbur i Seoul

Bergenskontoret Local med paviljong på biennalen i Seoul. Med et norsk stabbur, bygget av sørkoreanske snekkere, viser de hvordan eldre mennesker kan inkluderes i fremtidens byer.


Sørkoreanske snekkere bygger norsk stabbur med lokal furukledning for Locals paviljong på biennalen i Seoul. Foto: Ji Hoon Kim (tømrer)

Seoulbiennalen for urbanisme og design beskrives som en av de viktigste arkitekturbegivenhetene i Asia og har vanligvis over 700 000 besøkende. I høst arrangeres biennalen for tredje gang, og med på arrangementet er et norsk stabbur, bygget av sørkoreanske tømrere og tegnet av det bergensk-franske kontoret Local.

– Det var noe utrolig kult med å få lokale, sørkoreanske håndverkere, til å lage et norsk stabbur, inspirert av vestlandsk grindestruktur i sørkoreansk furu, sier en engasjert Jerome Picard, arkitekt og grunnlegger av kontoret Local i Bergen.

Kunnskap i stabburet

Seoulbiennalen begynte i september og er åpen frem til 31. oktober. Utstillerne ble oppfordret til å ha så klimavennlige utstillinger som mulig og Local valgte derfor å ikke lage stabburet selv, men å sende det med containere til den sørkoreanske hovedstaden.

Egentlig handler Locals bidrag om viktigheten av å inkludere eldre i samfunnet. Stabburet var ment som en metafor, forklarer Picard.

– Et stabbur er fra gammelt av et sted for å oppbevare mat, men i Seoul bruker vi stabburet for å oppbevare fortellinger om og av eldre mennesker og deres kunnskap. Stabburet har også blitt en fin kontrast til det futuristiske Dongdaemun Design Plaza, av Zaha Hadid, hvor biennalen finner sted, forklarer Picard, som på grunn av pandemi ikke selv fikk reise til Sør-Korea.

Elida Mosquera og Jerome Picard er to av grunnleggerne av arkitektkontoret Local i Bergen. Denne høsten deltar Local på ​Seoulbiennalen for urbanisme og design. Foto: Local

De viktige eldre

Inni stabburet vises filmen «Grey Matter», hvor eldre mennesker i Bergen er intervjuet om livene deres. Filmen er et slags feltarbeid blant byens eldre og er en fortsettelse av Locals interesse for pensjonisters liv. Hovedtanken til kontoret er at inkluderingen av eldre skal spille hovedrollen i urban byfornyelse.

– For meg begynte interessen min for inkluderingen av eldre med at min franske far ble pensjonist. Det var inspirerende å se hvordan han som pensjonert tok tak i livet og utdannet seg innen design. Samtidig vet vi at mange helsebygg i Norge kunne vært bygget nærmere sentrum med bedre tilknytning til dagliglivet, sier Picard.

Redefinerer byen

Denne interessen var egentlig utgangspunktet for oppstarten av Local - da Picard og kollegaene vant en Europan-konkurranse i 2019. Her utforsket de hvordan en nord-fransk by kunne tilpasses til også å inkludere en aldrende befolkning.

– Vi viste hvordan seniorer også kan være en del av det urbane livet og tegnet inn blant annet ulike helsetilbud til byens sentrum. Dette skulle redefinere byen og vise at vi ikke bare bør ha shopping og underholdning i sentrum av en by.

I filmen «Grey Matter», laget av Local, forteller eldre mennesker i Bergen om sine live. Her Selma Hesjedal og Kolbjørn Valestrand. Filmen vises på biennalen i Seoul og vil også vises i Norge ved en senere anledning. Foto: Local

Rørt av Seoul

Picard har også sett hvordan man i Norge bygger stadig større enheter for aldershjem, ofte plassert utenfor byen. Han viser til pandemien, og hvordan mange av de døde i Frankrike og Norge ble smittet på sykehjem.

– Vi må tenke nytt på hvordan vi bygger og planlegger for de eldre. Vi har tro på mindre enheter, hvor de eldre er integrerte i det urbane dagliglivet. Dagens og fremtidens pensjonister er også annerledes og vil stille helt andre krav.

Paviljongen i Seoul er blitt til med støtte fra Bergen kommune, Doga, DRB Design region Bergen og den norske ambassaden. Responsen i Sør-Korea har vært god, hvor de blant annet har samarbeidet med den norske ambassaden om egen presentasjon.

– Sørkoreanerne har enda større utfordringer med en aldrende befolkning enn det vi har i Europa. Det var nærmest rørende å se reaksjonene derfra, forteller Picard.

Drømmer om å bygge

Det er denne tenkningen de har tatt med i arbeidet med Seoul og filmen «Grey Matter». De jobber nå med å få vise filmen i Norge og har denne høsten satt i gang et eget kurs på Bergen Arkitekthøgskole (Bas) hvor de dykker ned i disse problemstillingene i kommunene Bjørnafjorden, Osterøy og Førde.

De er også i samarbeid med utbyggerne BOB og Kruse Smith om utviklingen boligprosjekter for eldre – hvor integrering og delekultur står sentralt.

– Prosjektet lever nå videre på ulike måter, med Bas-kurset og filmen, men ideelt sett vil jo vi selvsagt også få til et konkret bygg her i Bergen, hvor vi tar med oss den kunnskapen og de perspektivene vi nå sitter med, avslutter Jerome Picard.

I tillegg til Jerome Picard, utgjøres prosjektlaget til Locals biennalebidrag følgende personer: Dongwoo Kim, Ji Hoon Kim, Élida Mosquera og Kjartan Neckelmann.