Nyhet

Sjaktgruppe klar med rørnorm

En ny bransjenorm for føringsveier i vanninstallasjoner er nå klar.


– Ønsket fra NAL har vært å øke kompetansen hos arkitektene rundt plassering og størrelse på sjakter, sier fagrådgiver i NAL, Daniel Lund Godbolt. Foto: Børge Sildnes/NAL

- Temaet kan høres sært og smalt ut, men suksessen for gode bygg ligger i detaljene. Den såkalte «sjaktgruppen» har gjort en viktig jobb, sa Tone Tellevik-Dahl, direktør i Norsk Eiendom, da hun sammen med Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene, fikk overlevert den ferdige bransjenormen.

Det er bransjeorganisasjonene Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA), Norsk Eiendom og Rørentreprenørene Norge som sammen har utviklet en bransjenorm.

Arbeidet har vært ledet av Inger Lien Halvorsen i Sig. Halvorsen AS.

Utgangspunktet for bransjesamarbeidet er rørleggernes behov for å kunne skifte deler, komponenter og utføre enklere vedlikehold av anlegg og byggherrens behov for fleksible bygg med lang levetid.

– Oppstår feil eller lekkasjer i rør, må det være raskt å oppdage dette og være enkelt å utbedre. Dette er ikke alltid tilfelle for dagens boligbygg. Derfor har vi laget denne bransjenormen for å redusere skadeomfang om noe skulle gå galt, kommenterer partene.

– Går hånd i hånd med estetikk

Ønsket fra NAL har vært å øke kompetansen hos arkitektene rundt plassering og størrelse på sjakter.

– Vi tror tydelige ansvarsområder vil gi enklere prosesser, sa fagrådgiver i NAL Daniel Lund Godbolt da arbeidet med normen først ble kjent. Han har deltatt i «sjakt-gruppa» sammen med arkitekt MNAL Michael Lommertz.

- Det er viktig at arkitektene får mer kompetanse på temaet, for også tekniske installasjoner går hånd i hånd med funksjonalitet og estetikk i byggene. Det er tross alt arkitektene som bør ha det overordnete ansvar i en byggesak - og ikke de tekniske fagene, sier Lommertz i en pressemelding.

Hele bransjenormen finner du her.

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) presenterer normen på halvdagskurset Prosjektering av våtrom den 30. november.