Nyhet

Selvangivelsen: Friis arkitekter

De er vitebegjærlige og opptatt av miljø ved kontoret. De har ambisjoner om å samarbeide med et lokalt økolandsbyprosjekt og utvide kunnskapene om framtidas byggemetoder.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 04/2020
Hovedplassen barnehage på Kongsberg ga Friis Arkitekter kommunens arkitekturpris i 2012. Foto: Friis Arkitekter

Hvem? Friis Arkitekter AS

Hvor? Rødberg og Kongsberg. Arkitektkontoret ble etablert i1978 av Nils Friis som enkeltmannsforetak, og er senere blitt til Friis Arkitekter AS. Nils Friis er daglig leder. Vi er lokalisert i Nore og Uvdal kommune og Kongsberg kommune.

Antall ansatte i 2019: 5

Antall ansatte i 2016: 4

Fagfordeling: Fire sivilarkitekter og en teknisk tegner. Innleid merkantil bistand.

Omsetning i 2017: 4,7 millioner kroner

Omsetning i 2018: 5,2 millioner kroner

Omsetning i 2019: 6,6 millioner kroner

Timepris: Fra 980 til 1050.

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?

Ombyggingen av Kongsberg gamle kino, boligutviklingsprosjekter på Kongsberg og Mjøndalen, borettslag, miljøstasjon, enkelte boliger og hytter samt prosjekter for Modum Blaafarveværk. 

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?

Det er mange private kunder og entreprenører samt offentlige og private virksomheter.

Hva slags type oppdrag per dags dato?

Videregående skole, barnehage, leilighetsbygg, boligområder, boliger, fritidsboliger og reguleringsplaner.

Friis Arkitekter AS er fem ansatte og har kontorer i Rødberg og Kongsberg. Foto: Friis arkitekter

Hvilken eierstruktur har dere? Tre partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dereEn daglig leder, men så flat struktur som mulig.

Minste pågående prosjekt i omsetning? Nye skilt til Lampeland Hotell.

Største pågående prosjekt i omsetning? Kongsberg gamle kino: Ombygging av KOVS (nye Kongsberg videregående skole), et flerbrukshus med rom for skolens spesialiseringer i musikk, dans og drama.

Hvordan er mulighetene i 2020? 

Mulighetene i 2020 blir store, tror vi. Variert kundegruppe og varierte oppgaver vil gi spennende og varierte arbeidsoppgaver. Vi vurderer å utvide arbeidsstokken i 2020.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?

Barnehager, antikvariske prosjekter, bolig- utviklingsområder (også med en grad av økolandsby) og leilighetsbygg. I tillegg fortsetter vi å jobbe med boliger og fritidsboliger for private kunder, som er en viktig gruppe for oss. Vi ønsker også å favne bredt i lokalmiljøene vi hører til i. Kongsberg har få arkitekter og vi tror at det blir større behov for vår kompetanse i årene som kommer.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?

Vi jobber med miljøsertifisering samt ønsker å jobbe med et lokalt økolandsbyprosjekt. Vi er vitebegjærlige og ønsker å utvide våre kunnskaper om framtidas byggemetoder.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold? 

Vi har mulighet for hjemmekontor ved behov. 

Suksesskriterier?

Godt miljø på jobben, ha humor i jobbhverdagen og lage gode relasjoner til kollegaer og de vi møter. Åpenhet og samarbeid i bedriften er viktig. Vi har prosjektene sammen og ingen er «enmannskontor» i gruppa. Gode bygg for kunden er et viktig kriterium. Vi er opptatt av å gjennomføre gode prosesser med kundene, det fører til gode resultater.