Arbeidsliv

Selvangivelsen: Bark arkitekter AS

Gjennomarbeida og stedstilpassa løsninger, kjærlighet for faget og godt samarbeid med brukere, byggherrer og utførende, er suksesskriteriene til kontoret Bark i Stavanger. Her er månedens selvangivelse.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 2/2022
I hjemmekontorets tid er det en utfordring å få samlet og fotografert de ansatte. Men kontorlokalene, som ligger i en gammel hermetikkfabrikk i Stavanger, som kontoret selv har bygget om, viser Bark arkitekter gjerne fram. Foto: Bark arkitekter

Hvem? Bark arkitekter AS

Hvor? Stavanger

Antall ansatte i 2022: 7

Antall ansatte i 2019: 5

Fagfordeling: Alle siv. ark/master

Omsetning i 2020: 6,2 millioner kroner
Omsetning i 2019: 6,3 millioner kroner
Omsetning i 2018: 4,1 millioner kroner

Timepris:
1080,– eks. mva.

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Regulering og forprosjekt for Lervigskvartalet (barneskole, barnehage, flerbrukshall, bydelsfunksjoner, kontorlokaler og matbutikk). Om-/til-/påbygg og tilbakeføringer av boliger og næringslokaler i den vernede Trehusbyen, og dessuten gamle barnehager i regi av rammeavtale med Stavanger kommune. Stadig flere hytter, kanskje som følge av pandemien?

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Stavanger kommune, totalentreprenører og private.

Hvilken eierstruktur har dere?
AS med tre partnere, som etablerte firmaet i 2006.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Partnerne har ansvar for økonomi og drift, for øvrig flat struktur. Kontor- og fagmøter ved behov. Prosjekter diskuteres over kaffe og sjokolade hver fredag kl. 14.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Tilbakeføring av en historisk ytterdør i teak.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Lervigskvartalet, 25 000 m2 og est. 1,2 milliarder i prosjektkostnad. Ved tildeling av kontrakt for detalj-/byggefase byttet total- entreprenøren oss ut, så største prosjekt nå er 36 leiligheter, bygget i massivtre og prefabrikkerte fasadeelementer. Ellers er en ombygging/tilbakeføring av en murvilla fra 1936, hvor vi også tegner alt av fast inventar, høyt oppe på lista.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Kontoret har hatt travle år og fått bred kompetanse, men har nå fått tid til faglig påfyll og å involvere oss mer aktivt i byutvikling. Fortsetter ellers som før; inngår nye samarbeid med store og små, i en landsdel med mye kjekt på gang.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur, er mest aktuelle der dere holder til?
Utfylling i fjorden rundt sentrumshalvøya. Kommunen ønsker mer areal for utbygging, men lokaler i den såkalte Middelalderbyen står tomme: De er kostbare i drift og kompliserte å bruksendre. Og blir det automatisk mer aktivitet i de smale gatene når det bygges nytt på utsiden? Når vannkanten flyttes utover, følger folk ofte etter. Det rufsete, men levende Nytorget skal «revitaliseres», men kulturinstitusjoner og ungdomsklubben som aktiviserer torget i dag, må ut under ombyggingen, og nye aktører er planlagt inn. Den pågående reguleringen legger opp til å skyggelegge torget. Hva skjer med vitaliteten da? Og tildelingen av Lervigskvartalet har vært en het potet i fagmiljøet. To små kontor gjorde en mulighetsstudie i regi av et ingeniør- selskap med rammeavtale. Studien ble godt mottatt, de to små fikk med seg et større og jobbet iherdig videre. Men i anbudsfasen velges arkitektene med spesifikk kompetanse bort. Hva skjer med arkitekturen når arkitektene skiftes ut? Blir prosjektene faktisk billigere, eller bedre?

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi jobber mye med gjenbruk og omdispo- nering av allerede bygget areal, og å begrense antall nye m2. Materialer som overlever årets trend, og detaljering som tåler bruk i vårt våte, vindfulle klima. Flomvern har forårsaket en mengde løpemeter tett vegg mot bakkeplan i nærområdet, men kommunen er heldigvis i gang med en alternativ løsning nå.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene, og kontraktene følger tariffavtalen med Afag. De fleste er medlem av NAL, og noen er medlem av Afag. Lønnen skal være konkurransedyktig, og pensjonssparingen gjorde et byks i fjor. Nye prosjekter tildeles slik at alle skal få interessante oppgaver og bred erfaring.

Suksesskriterier:
Gjennomarbeida og stedstilpassa løsninger, kjærlighet for faget og godt samarbeid med brukere, byggherrer og utførende. Kontorlokalet vårt representerer faget på en fin måte. I tillegg er arbeidsdagen fleksibel, og folk kan morgenbade, surfe eller dra til frisøren ved behov. Glade arkitekter gir god arkitektur.