Nyhet

River Y-blokka

Nikolai Astrup gir Statsbygg grønt lys til å rive Y-blokka. – At de tør, sier kunster Carl Nesjars datter.


Y-blokka ser ut til å synge på siste verset, til tross for søksmålet fra rivningsmotstanderne. Foto: Teigens Fotoatelier/Dextra

Til tross for varsel om søksmål gir departementet nå Statsbygg lov til å starte rivejobben, melder NRK. 

Opprinnelig skulle Y-blokka rives høsten 2019, men beslutningen har vakt betydelig motstand i opinionen, samt blant fagfolk og institusjoner i inn- og utland.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har, i samarbeid med Oslo arkitektforening, Fortidsminneforeningen og Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka, gjennom flere klager til ulike instanser sørget for utsettelse av rivingen. Nylig ble det kjent at rivningsmotstanderne varslet sivilt søksmål mot staten.

Ingen nye argumenter

– Departementet har i dag behandlet forespørselen om utsatt iverksetting av riving, og kommet frem til at vi ikke imøtekommer det, statsråd Nikolai Astrup ifølge NRK.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag brev til Statsbygg om at de kan starte arbeidet med å forberede riving, bekrefter han. 

Det legges til grunn for vedtaket at det ikke er nye argumenter i saken.

– Min ambisjon er at vi nå skal sette i gang, og få levert på vedtaket som Stortinget har fattet, sier kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

NAL: Forkastelig 

Gisle Løkken, president i NAL, mener at staten burde ventet på at rettssystemet avgjorde saken. Nå vil organisasjonene snakke med sin advokat for å finne ut hva de gjør videre, melder NRK.

– Forkastelig at de går til det skrittet, sier Løkken. 

Han får støtte fra Gro Nesjar Greve, datteren til kunstneren Carl Nesjar, som sammen med Pablo Picasso stod for utsmykningen av blokka. Nesjar sier til NRK at hun vil ta kontakt med Picassos familie.

– At de tør. Det er jo enda mer opinion mot rivingen nå utenfor landets grenser nå enn det har vært tidligere, sier hun til statskanalen.

Koster å utsette

Om rivingen ikke kommer i gang innen april, anslår Statsbygg ifølge NRK, at det kan koste 30 til 50 millioner kroner per måned med utsettelse. Kommunal- og moderniseringsministeren legger til at det vil ta noe tid å forberede arbeidet med rivingen.