Nyhet

Opphever byggeforbudet

Kommunen opphever vedtak om et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplan-områdene i Oslo.


Arbeidet med småhusplanen for Oslo fortsetter, men det midlertidige byggeforbudet er opphevet. Foto: Oslo kommune

Onsdag 15. februar opphevet Byutviklingsutvalget Plan- og bygningsetatens vedtak om et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplan-områdene i Oslo (S-4220), som ble vedtatt 1. juni 2022.

I dag kom bekreftelsen fra PBE på at det midlertidige forbudet mot tiltak for planområdet er opphevet.

Saker mottatt etter at det midlertidige forbudet mot tiltak ble varslet 6. april 2022, og som ble satt i bero, vil nå bli tatt opp igjen til behandling etter den gjeldende småhusplanen, heter det i en pressemelding.

Setter i gang

– Vi setter nå i gang arbeidet med å behandle disse 143 søknadene etter når de kom inn, sier avdelingsdirektør Hanne Høybach i PBE.

– Disse 143 søknadene, og nye søknader, vil behandles etter den gjeldende småhusplanen, forteller hun.

Byutviklingsutvalget ba også byråden om å legge ned et nytt og eventuelt justert midlertidig forbud mot tiltak med virkning fra onsdag 12. april 2023, dersom etaten mener det lar seg gjøre innenfor lovens rammer.

Dette vil etaten følge opp fremover, skriver PBE.

– Vi setter nå i gang arbeidet med å behandle disse 143 søknadene etter når de kom inn, sier avdelingsdirektør Hanne Høybach i PBE. Foto: Rolf Sandnes

Intens møtevirksomhet

Ifølge Aftenposten har det krevd intens møtevirksomhet å få til et enstemmig vedtak onsdag, men byrådspartiene Ap, SV og MDG stiller seg nå bak forslaget.

– Vi har vært opptatt av å prøve å komme de som ble satt i en fortvilet situasjon, i møte. Og samtidig ivareta målene i planen om å bevare grøntområder, sier Ola Elvevold (SV) til hovedstadsavisen.

For mange arkitekter skapte det stor oppstandelse da Plan- og bygningsetaten, den 1. juni 2022, vedtok et midlertidig forbud mot tiltak i de områdene som er omfattet av småhusplanen i hovedstaden.

Flere av arkitektorganisasjonene var blant annet ute og uttrykte sin skepsis til det midlertidige forbudet, det samme gjorde en rekke enkeltarkitekter.