Nyhet

Ny debatt om Nasjonalgalleriet

Ved nyttår går Nasjonalmuseets leiekontrakt for Nasjonalgalleriet ut. Det haster å få avklart hva som skjer med bygget, mener Museumsnytt, som nå inviterer til debatt i det gamle museet.


Det er fortsatt uklart hva som skal skje med Nasjonalgalleriet. Ved nyttår går Nasjonalmuseets leiekontrakt ut, og bygget står helt tomt. Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Hva skjer med Nasjonalgalleriet? I snart tre år har den stått tom, bygningen som stod ferdig i 1881, tegnet av Heinrich og Adolf Shirmer. Helt siden det i 2013 ble vedtatt å bygge nytt nasjonalmuseum har diskusjonen gått om hva man skal gjøre med det gamle: Skal det overtas av Nationaltheatret, eller kanskje Universitetet i Oslo?

Spørsmålet er blitt utredet flere ganger, sist med en mulighetsstudie som ble utført av Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet på oppdrag fra kulturdepartementet og overrakt kulturministeren i to deler, i september 2020 og januar i år. Her foreslås det å gjøre bygningen til en tverrfaglig arena for alle landets museer, der de samler sine ressurser, utfordrer og lærer av hverandre. Men etter mulighetsstudien har det vært stille, og debatten blitt overskygget av åpningen av det nye Nasjonalmuseet.

Men 1. januar går Nasjonalmuseets leiekontrakt med Statsbygg ut. Nå håper tidsskriftet Museumsnytt å blåse nytt liv i debatten. De markerer sitt neste nummer 11. oktober, med en debatt om Nasjonalgalleriets framtid, og har fått lov til å avholde den i Nasjonalgalleriet.

– Jeg syns det er krise om Nasjonalgalleriet blir stående tomt noe særlig lengre, og også om ikke dette flotte, historisk superviktige bygget ikke brukes til kunst og kultur og kommer hele offentligheten til gode, sier Museumsnytt-redaktør Ellen Lange. Foto: Håkon Bergseth

– Ment for befolkningen

– Bare at vi får lov til å være der inne er spesielt. Det er noe kunst der fortsatt, og vi får ikke lov til å være der så lenge, sier Ellen Lange, redaktør i Museumsnytt.

– «Skal vi være sikre på at praktbygget Nasjonalgalleriet forblir i offentlighetens eie og brukes til kulturformål, haster det», skriver dere. Er dere redd for at staten skal selge Nasjonalgalleriet?

– Nei, så vidt jeg har forstått, er det lite sannsynlig at Statsbygg vil selge. Men jeg syns det er krise om Nasjonalgalleriet blir stående tomt noe særlig lengre, og også om ikke dette flotte, historisk superviktige bygget ikke brukes til kunst og kultur og kommer hele offentligheten til gode. Dette bygget er ment for befolkningen. Da må det åpnes opp for dem, sier hun.

Debatten om Nasjonalgalleriets framtid skal foregå på det mest naturlige stedet: På Nasjonalgalleriet. Bygget har nå status som kunstmagasin, og skal være tømt innen nyttår. Foto: Nasjonalmuseet

Ikke ferdigbehandlet

Forslaget fra Sparebankstiftelsen om å gjøre bygget til et tverrfaglig møtested for landets museer, har ikke fått så mye oppmerksomhet, bortsett fra å ha blitt møtt med en del skepsis fra distriktene.

– Så lenge det ligger i Oslo, så er mange redd for at det ikke skal være for hele landet, og i praksis være ekskluderende. Museumsnytt har ingen mening om forslaget, annet enn at vi syns det er viktig at det leses og snakkes om, på en god, informert måte. Det er hva vi håper å kunne bidra med dette arrangementet, tilføyer hun.

Til debatten kommer også riksantikvar Hanna Geiran. Riksantikvaren tok selv kontakt og ba om å få være representert i panelet. Det er imidlertid ingen politikere eller andre beslutningstakere som deltar.

– Det hadde vi egentlig håpet, men svaret fra kulturdepartementet er de ulike alternativene for bruken av Nasjonalgalleriet ikke er ferdigbehandlet.

En mulighetsstudie laget av Sparebankstiftelsen og Nasjonalmuseet ble overrakt kulturminister Anette Trettebergstuen tidligere i år. Her foreslås det å gjøre bygningen til en tverrfaglig arena for alle landets museer. Foto: Oda Malmin/Kultur- og likestillingsdepartementet

Ingen planer om salg

Leieavtalen til Nasjonalmuseet går ut 1. januar, bekrefter Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

– Hva som skjer etter det, er uvisst, og Statsbygg har ikke noe oppdrag i forbindelse med bygget i dag, kan hun informere om.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen lanserte i vår forslaget om å bygge et helt nytt teaterbygg for Nationaltheateret på Tullinløkka, som kobles på det gamle Nasjonalgalleriet. Mulighetene for dette har Statsbygg utredet og overlevert departementet, men utredningen er enn så lenge ikke blitt offentliggjort.

– Flere har uttrykt bekymring for at Nasjonalgalleriet skal bli solgt. Er det noe dere i Statsbygg ser for dere?

– Det har ikke vært fremme som en mulighet i det hele tatt, og ville vært en overraskende beslutning. Det vi håper å få til er en løsning som sørger for at bygningen blir brukt, på en sånn måte at den blir tatt vare på. Man må ha bruk som passer til bygningen, sannsynligvis en eller annen slags form for formidling, sier Aschim.

Museumsnytt lanserer sitt neste nummer på Nasjonalgalleriet 11. oktober. Fullt program finner man på på tidsskriftets nettsider.