Nyhet

Nei til Y i stortinget

Onsdag stemte et stort flertall på stortinget ned SVs forslag om å utsette rivningen av Y-blokka. Nå trekker aktivistene sitt søksmål mot staten.


Y-blokkas skjebne møtte røde lys i stortinget da det ble stemt over på onsdag. Dermed fortsetter Statsbyggs rivningsprosess. Foto: Ando Woltmann

– Vi taper saken, men vil vinne historien, sier SVs stortingsrepresentant Petter Eide til NTB. 

Onsdag ettermiddag ble Y-blokkas videre skjebne stemt over i stortinget, der 79 representanter stemte mot forslaget til SV om å be regjeringen instruere Statsbygg om å sette «implementering av rivningsvedtak om Y-blokka i bero, til saken har blitt endelig behandlet i Oslo tingrett.». Kun åtte representanter stemte for. 

Det betyr at Statsbygg vil fortsette rivningen av Erling Viksjøs omdiskuterte bygg i Regjeringskvartalet, en prosess som ble satt i gang i mars.

Dissens

Én av de åtte som stemte for forslaget til SV var Venstres Ola Elvestuen, som tok dissens mot egen regjering: 

– Jeg mener at dette er et umistelig bygg. Det er noe av det viktigste vi har fra rundt 1970, og det er et historisk feilgrep å rive Y-blokka, sier Elvestuen til NRK.

– Å se at store politiske beslutninger tas på tross av kunnskapen som ligger til bunns er skremmende, mener Gisle Løkken, president i NAL. Foto: Erik Burås / StudioB13

Trekker søksmålet

Samtidig ble det klart at Norske arkitekters landsforbund (NAL), Oslo arkitektforening (OAF), Fortidsminneforeningen og Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka trekker sitt søksmål mot staten om stansing i rivningen av Y-blokka. 

– Stortinget har ikke gått med på å sette rivningen på vent, og Y-blokka vil nok være ødelagt før en eventuell rettsak kommer opp i høst. Rettsaken er knyttet opp mot å bevare bygget, og da blir en slik rettsak av prinsipiell karakter, noe vi ikke har økonomiske muligheter til å gå videre med, sier Gisle Løkken, president i NAL, til Arkitektnytt. 

Løkken mener det er skremmende å se hvor mye makt staten er villig til å utøve i denne saken: 

– Til tross for særdeles tunge, faglige argumenter forundres vi over at politikken fremstår så enfoldig. Vi fronter kunnskapsbaserte avgjørelser, det er vårt fundament som arkitekter, og å se at store politiske beslutninger tas på tross av kunnskapen som ligger til bunns er skremmende, mener han.

Veien fremover

Saken om Y-blokka har vakt et stort engasjement blant arkitekter, aksjonister, kunstnere, byutviklere og fagfolk i inn- og utland. Løkken mener også saken har satt preg på hvordan NAL vil jobbe fremover: 

– Det har vært mange ulike meninger om Y i arkitektmiljøet, men tror jeg at saken peker i en retning for hvordan vi ønsker at NAL skal operere som en fagpolitisk faktor fremover. Sånn sett har dette vært en god test på hvordan vi vil ta del i samfunnsutviklingen. Vi ønsker å være en tydelig faktor, sier Løkken.

Y-tilhengernes siste halmstrå er nå stortingets diskusjon om de økonomiske rammene for Regjeringskvartalet, som skal opp til behandling den 19. juni.  

– Det er en liten flik av håp, men prosessen går sin gang, og Statsbygg kan ha gjort mye skade i løpet de to neste ukene, avslutter Løkken.