Nyhet

Legger til rette for utleie

For å unngå permitteringer i en usikker tid forsøker Arkitektbedriftene nå å sørge for ordnede forhold til utlån av arkitekter.


Det er ikke noe nytt at kontorer leier ut ansatte til hverandre, men det er et ekstra behov akkurat nå, sier Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene. Foto: Arkitektbedriftene / Geir Lindhjem

Etter et medlemsmøte i november og flere henvendelser fra medlemmer med spørsmål knyttet til permitteringer, kom det et forslag om at Arkitektbedriftene kunne legge til rette for at kontorene skal kunne byttelåne kompetanse.

– Når boligmarkedet stopper opp, offentlige innkjøp går ned grunnet kostnader og budsjettpress, så oppstår det nødvendigvis overkapasitet. Samtidig er det faktisk også en del kontorer som har mer enn nok å gjøre. Derfor håper vi å kunne hjelpe til å matche disse behovene, og at de med behov melder seg til oss, sier Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge.

Ordningen fungerer som en midlertidig formidlingstjeneste til våre medlemsbedrifter for ut- og innleie av arkitekter, og de med både for mye og for lite å gjøre kan ta kontakt med organisasjonen.

Ekstra behov akkurat nå

– Vi vil ta imot henvendelser fra medlemsbedriftene på en profesjonell og trygg måte. Vi har laget forslag til avtale mellom utleier og innleier hvor vi har lagt noen forutsetninger, men kontorene kan selv tilpasse betingelser og løsninger, sier Skjerdingstad, og fortsetter:

– Vi tenker det kan bli en fin vinn-vinn-situasjon, hvor flere kan bli stående i arbeid. I stedet for at noen kontorer har alt for mye å gjøre og de ansatte sliter seg ut, kan innleie være en god avlasting. Forhåpentligvis unngår vi permitteringer og ledighet for de som har overkapasitet.

– Er det mange som har for mye å gjøre?

– Vi har fått noen henvendelser om det, men det er jo grunn til å anta at ledigheten vil være større enn etterspørselen når markedet er sånn som nå. Vi håper vi kan bidra til en jevnere belastning mellom virksomhetene.

– Inn- og utleie blant arkitektkontorer er det masse av, det er ikke noe nytt. Samtidig merker vi at det er et ekstra behov akkurat nå. Kontorene lever sine egne liv, og nå ser vi at det er et særlig behov for at de treffes og snakker sammen. I hverdagen er det mye arbeid, og mindre relasjonsbygging enn man kanskje skulle ønske seg. Dessuten er man jo også konkurrenter i mange sammenhenger. Vi kan være en nøytral part i denne situasjonen, sier Skjerdingstad.

– Jeg tror at å systematisere denne typen fleksibilitet i arbeidskraft gjennom leie kan være med og sørge for å opprettholde de mellomstore kontorenes størrelse og effektivitet, sier Einar Jarmund. Foto: Thomas Ekstrøm

Spørsmål om driftskostnader

– Utfordringen med relativt små kontorer som oss er at man ofte har ganske troløse oppdragsgivere med varierende oppdragsmengde, hvor prosjekter kan stoppe fra én dag til neste, og så har man plutselig tre ansatte som ikke har noe å gjøre, sier Einar Jarmund, som er tilhenger av utleie-løsninger mellom kontorene.

Einar Jarmund & Co har per nå verken leid noen inn eller ut, men har hatt utleie-samarbeid med både Transborder studio og Koht arkitekter tidligere. Med Transborder har utvekslingen gått begge veier, mens Jarmund har leid inn arkitekter fra Koht. Som del av Jarmund/Vigsnæs hadde Jarmund også en størrelse utleieavtale med Snøhetta under finanskrisen i 2008.

– Det er en god måte å sikre stabilitet begge veier, så det er et prinsipp vi er veldig for, og bra at det systematiseres. Det er åpenbart at vi skal inn i en periode nå som kommer til å være barskere enn det har vært på en stund, sier han.

Man kan gjøre utvekslingen på ulike måter, poengterer Jarmund. Spørsmålet blir ofte om driftskostnadene skal regnes inn eller ikke. Det å bare bytte lønnskostnader er ofte den mest gunstige måten å gjøre det på, mener Jarmund.

Opprettholde mellomstore kontorer

– Vi foretrekker å se på det som et alternativ til permittering, og har bare positive erfaringer med det. Det forutsetter at man har felles teknologisk plattform, og stort sett fungerer det veldig bra. Fordelen er at du kan bruke folk direkte inn på ett prosjekt, og får en effektiv bruk av den du leier inn.

Den store fordelen er at ordningen er med og opprettholder den differensierte strukturen på arkitektkontorer i Norge, mener Jarmund.

– Vi har mange mellomstore kontorer i Norge, særlig hvis man sammenlikner med Sverige og Danmark, som har kontorer av en helt annen størrelse. Jeg tror at å systematisere denne typen fleksibilitet i arbeidskraft gjennom leie kan være med og sørge for å opprettholde de mellomstore kontorenes størrelse og effektivitet.

– Hvis utleieforholdet varer over lengre tid er det kanskje verdt å vurdere om det er andre måter å gjøre det på, sier Per Christian Opsahl i Afag. Foto: Afag

Afag positive

Også Afag stiller seg positive til tiltaket fra Arkitektbedriftene.

– Utgangspunktet vårt er at vi er positive til at dette er en ordning som brukes i arkitektbransjen, og hvor man utnytter ledig kapasitet der det er behov, i en tid som nå. Vi har heller ikke fått noen tilbakemeldinger som tilsier at dette ikke er en bra ordning, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag.

De som blir leid ut må beholde de rettighetene de har med seg fra utleiende virksomhet, og man må her som alltid eller ha en skriftlig avtale som sier noe om hvor lenge utleieforholdet varer og til hvilke betingelser, understreker Opsahl.

– Hvis utleieforholdet varer over lengre tid er det kanskje verdt å vurdere om det er andre måter å gjøre det på. Og hvis man er utleid over en lengre periode må prisjustering, og lønnsøkning i forbindelse med lønnsoppgjør med mer også sikres, sier Opsahl.

– Vi forutsetter at opparbeidede rettigheter beholdes fullt ut, og at man når utleieforholdet er over skal tilbake dit man kom fra, sier han.

Les mer om tjenesten på Arkitektbedriftenes nettsider.