Nyhet

Instituttleder går av etter halvt år

AHO-rektor om at instituttleder for arkitektur går av med umiddelbar virkning: – Har vært en utfordrende tid for instituttet.


Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Irene Alma Lønne. Foto: AHO

Denne uken ble det kjent at Ana Betancour slutter som instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun tiltrådte stillingen i august 2022 og slutter dermed innenfor den formelle prøvetiden på et halvt år. Betancour varslet ansatte og ledelse om beslutningen i en e-post.

– Det er riktig at Ana har varslet om avgangen i en fin og saklig e-post hvor også oppsigelsen var vedheftet. I e-posten takker hun for samarbeidet og begrunner det med at betingelsene i jobben som instituttleder ikke var tilstede for at hun kunne fortsette i jobben, forklarer AHO-rektor Irene Alma Lønne til Arkitektnytt.

– Selvsagt ergerlig

Arkitektnytt har vært i kontakt med Ana Betancour. Hun har ingenting ytterligere å tilføre enn det hun allerede har skrevet til rektor og personalet.

Betancour kom fra jobben som professor i arkitektur ved Arkitekthögskolan på Umeå Universitet, der hun også var rektor i perioden 2015-2019. Hun er utdannet ved KTH i Stockholm, ETSAB (Barcelona) og Bartlett, UCL (London).

AHO-rektor Lønne leser avgangen til Betancour på følgende måte:

– At noen slutter innen prøvetiden kan forekomme, men det er selvsagt ergerlig for meg som rektor. Jeg har ikke snakket direkte med henne om hva slags betingelser som ikke er tilstede, men det er klart at hun har kommet inn som leder for et institutt i en utfordrende tid.

Ana Betancour slutter som instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Foto: Olga Ihle

To institutt ble ett

AHO har gjennomgått en stor organisasionsforandring, hvor to institutter, Institutt for Arkitektur og Institutt for form, teori og historie, nylig ble sammenslått til ett institutt, forklarer rektoren.

– Dette var kommunisert i ansettelsesprosessen, men var nok en mer utfordrende prosess enn hun kanskje visste på forhånd. Vi var også flere nye i ledergruppen og samtidig opplevde vi en helt ny økonomisk situasjon i Norge med mindre midler på grunn av offentlige nedskjæringer. Så på mange vis kan jeg være enig i at betingelsene ble endret, forklarer Lønne.

Ved AHO har to institutter, Institutt for Arkitektur og Institutt for form, teori og historie, nylig blitt sammenslått til ett institutt. Foto: AHO

Kunne gjort ting annerledes

Siden Betancour benytter seg av retten til å avslutte arbeidsforholdet innenfor prøvetiden, skjer avgangen umiddelbart.

– Betancour begynte i jobben i august. Hva tenker du som rektor om avgangen?

– Som dansk innflytter vet jeg selv hvor vanskelig det har vært å flytte til et nytt land og samtidig begynne i en lederjobb, så jeg har stor respekt for at hun nå velger å slutte. Vi begynte samme dag og hadde veldig god dialog. Noen ganger tror jeg imidlertid vi kan være ærlige på at noen arbeidsforhold ikke alltid er riktig match, og det er derfor vi har prøvetid.

– Hun sier altså selv dette handler om betingelser som ikke var tilstede. Kunne AHO gjort noe annerledes?

– Det tror jeg alltid vi kunne gjort. Det var en vanskelig situasjon hvor skolen fikk to nye instituttledere og meg som ny rektor på samme tid. AHO hadde tenkt at ny rektor skulle være med i rekrutteringsprosessen og det var bra tenkt. Det ville selvfølgelig vært bedre om det ikke hadde vært et slikt sammenfall. Da ville jeg hatt helt andre forutsetninger til å ta imot henne.

Jakter ny leder

– Hva gjør dere nå for å finne en ny instituttleder som vil bli værende lengre?

– Målet er å finne en som kan bli sittende lenge. Det blir da viktig å finne en kandidat som har kunnskap og forståelse av det interne arbeidet som kreves for å bygge kultur ved det nye instituttet. Dette er en prosess hvor vi sammen skal bygge den nye kulturen. En ny leder må også vite om de utfordringene som finnes når man er leder i norsk akademia og selvfølgelig ha en god faglig profil og forståelse for våre fag.