Nyhet

– Ingen plan B

Den politiske diskusjonen rundt Regjeringskvartalet stormer etter at Arbeiderpartiet åpner for en mulig nedskalering. Arkitektene sitter foreløpig rolig i båten.


– Foreløpig er det ingen endringer eller bruk for noen plan B, sier Gudmund Stokke, partner og designsjef i Nordic Office of Architecture. Foto: Nordic Office of Architecture

– Jeg må si at jeg er svært overrasket over de nye signalene fra Ap, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i dagens VG. 

Avisen kunne samtidig avsløre at Arbeiderpartiets kommunalkomité i Stortinget vil være med å be regjeringen om «en sak som vurderer mulighetene for nedskaleringer og reduksjon i kostnader» rundt det nye Regjeringskvartalet. 

«Det kan blant annet omfatte å beholde noen av dagens bygg, gjennomgå og vurdere sikkerhetskrav og ikke samle alle departementene på samme område», skriver partiets representanter i stortingskomitéen i notatet.

Blått lys

Flere partier har de seneste ukene gått ut mot Regjeringens forslag til nytt kvartal, som etter en grundig økonomisk gjennomgang har fått en prislapp på 36,5 milliarder kroner.

Både Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet mener man nå må trekke i nødbremsen og nedskalere utbyggingen. Internt i Regjeringen har Venstre også gitt uttrykk for uenighet om omfanget, skriver VG. 

Uten Aps støtte i Stortinget kan det brenne et blått lys for Regjeringens plan for RKV.

Slik skal det nye Regjeringskvartalet fremdeles se ut, i henhold til Team Urbis' illustrasjoner. Illustrasjon: Team Urbis

Demokratisk

Det var Team Urbis, bestående av Nordic – office of architecture, Cowi, Rambøll, Ingeniør Per Rasmussen, Aas-Jakobsen, Asplan Viak, Bjørbekk & Lindheim og SLA, som vant den omdiskuterte konkurransen om Regjeringskvartalet. 

Partner og designsjef i Nordic Office of Architecture, Gudmund Stokke, mener debatter i politikk og media er viktig rundt et prosjekt av denne størrelsen. 

– Regjeringskvartalet har vært politisk behandlet en rekke ganger, og denne gangen gjelder det statsbudsjettet for i år og hvor mye penger som skal bevilges i denne runden. Det foregår helt i henhold til plan, og at det oppstår politiske diskusjoner er jo en del av demokratiet vårt, sier han til Arkitektnytt.

Kostnadseffektive løsninger

Stokke forteller at teamet nå holder på med første byggetrinn, i en samspillsfase med entreprenøren som skal bygge. De er godt inne i detaljprosjekteringen på det som skal først ut i byggetrinn 1. 

– I forhold til vår hverdag har denne diskusjonen foreløpig ingen ting å si, det er først når det kommer nye beslutninger fra departementet gjennom Statsbygg at vi eventuelt må endre noe, sier han. 

– Har dere en plan B dersom Stortinget snur i saken?  

– Nei, vi har jobbet med denne saken i en del år nå, kan du si, og har arbeidet hardt med å lage så kostnadseffektive løsninger som mulig. Foreløpig er det ingen endringer eller bruk for noen plan B. 

– Hvordan er samarbeidet med Statsbygg så langt?  

– Helproft! De, som oss, må forholde seg til de bestillingene som kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, avslutter Gudmund Stokke i Nordic.