Nyhet

Grønne Doga-priser

Gjenbruk og ombruk i sentrum da Doga-merket for design og arkitektur ble delt ut torsdag ettermiddag.


Byantikvarens Laboratorium i Bergen er en av åtte arkitekturprosjekter som mottar Doga-merket for design og arkitektur. Foto: Trond Isaksen

Hele åtte arkitekturprosjekter får utmerkelsen Doga-merket for design og arkitektur. Samtidig står gjenbruk, ombruk og miljøvennlig produksjon sentralt i juryens begrunnelser.

Gjenbruksprosjektene Byantikvarens laboratorium i Skostredet i Bergen (Arkitektstudio Elfrida Bull Bene/Pallas Eiendom) og Kristian Augusts gate 13 i Oslo (Mad arkitekter/Entra Eiendom/Scenario interiørarkitekter MNIL) får begge utmerkelsen. I Oslo fikk Bar Bakke landskapsarkitekter utmerkelse for det utendørs badeanlegget Bekkelagsbadet. Her fremheves det hvordan det er satset både på gjenbruk og biologisk mangfold i prosjektet.

Samtidig fikk Reiulf Ramstad Arkitekter og det franske arkitektkontoret Parenthèse Paysage & Urbanisme utmerkelse for omgjøringen av en nedlagt jernbanelinje til vandre- og sykkelruten Chemin des Carrières, Alsace, Frankrike.

Utformingen av nye møbler til Munchmuseet får Doga-merket for god design og arkitektur. Designerne Jonas Stokke og Andreas Engesvik står bak møblene. Foto: Nicolas Tourrenc/Doga

Munchmøbler og studenthybler

Doga-merket for design og arkitektur, deles årlig ut av Design og arkitektur Norge (DOGA), en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. Målet med utmerkelsene er å «løfte fram virksomheter som bruker design og arkitektur for å skape nytenkende, vakre og funksjonelle løsninger med positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien».

Også i begrunnelsen til designerne Jonas Stokke og Andreas Engesvik, som får Doga-merket for utformingen av nye møbler til Munchmuseet, fremhever juryen «hvordan bærekraft er vektlagt gjennom hele verdikjeden». Dette handler om alt fra hvilken type stål de har brukt, til møblenes livsløp.

I Trondheim får studenthyblene på Moholt (MDH Arkitekter) Doga-merket for å være et forbildeprosjekt, som «har bidratt til en betydelig kunnskapsheving blant norske arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører når det kommer til bygging i massivtre». I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Det er tydelig at miljømessig og sosial bærekraft har vært sentrale drivere som har påvirket prosjektet helt ned på detaljnivå».

I tillegg fikk Deichmanske hovedbibliotek (Lundhagem/Atelier Oslo/Bjørvika Scenario Interiørarkitekter/designbyrået Anti) og Nygaardsplassen i Fredrikstad (Mad arkitekter/Cityplan) Doga-merket.