Interiørarkitektur

Fremtidshjemmet

Hva sier hjemmet om oss? Og hvordan vil bosituasjonen bli for fremtidige generasjoner? Oslo Design Fair utforsker fremtidens bolig.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 02/2020
Soverommet du lett kan drømme deg vekk i. Foto Margaret M. de Lange for Oslo Design Fair

For arkitektur- og designbransjen skjer det for tiden store omveltninger innen miljø, økende netthandel og endrede forbruksmønstre. Oslo Design Fair ønsker i kjølevannet av dette å rette fokuset framover med årets messetema «Impossible/Possible». Messen er en møteplass for alt innen design, arkitektur og håndverk, og viktig arena for nettverksbygging i bransjen. 

Som et svar på dette har de gjennom tendensutstillingen introdusert nye perspektiver rundt våre fremtidige hjem, i tillegg til å vise nye måter å organisere hverdagene våre på. Utstillingen står ferdig i januar og utvides i august, og består av flere rom med ulike tema som har til hensikt å berøre sansene våre med visuelle og taktile virkemidler.

Tendens-teamet

Årets tendensutstilling er et samarbeidsprosjekt på tvers av ulike fagfelt. Designduoen Vera & Kyte har tegnet seks rom knyttet til hjemmets ulike funksjoner, stylist og kurator Kirsten Visdal har kuratert interiøret med bidrag fra ulike produsenter, og billedkunstner Andreas Siqueland har laget malerier til utstillingen. Sistnevnte har til og med invitert publikum hjem til seg selv.

– Jeg er opptatt av hvordan ulike steder påvirker mitt arbeid, og arkitekturen har ofte vært avgjørende for flere av mine verk. Ettersom messen handler om hus og interiør, foreslo jeg at vi kunne bruke mitt hjem som utgangspunkt ved å arbeide direkte på veggen hjemme, og deretter flytte maleriene inn i en rekonstruksjon av rommene på messen, forteller kunstner Siqueland.

Fra by til land

Siqueland kjøpte for to år siden et tidligere gårdsbruk i Lunner kommune, omtrent en times kjøretur nord for Oslo. Huset, som er bygget i 1916, bærer preg av tidens jugendstil. Det var en tid da mer organiske former tok over arkitekturen, som også har en relasjon til maleriene.

– Jeg har arbeidet med entreen og arbeidsrommet. Da disse rommene også har en nær relasjon til uteområdene rundt huset, ble det naturlig å se nærmere på forholdet mellom de ytre og indre rommene i hjemmet, sier Siqueland.

I flere av kunstnerens siste utstillinger har lignende tematikker vært til stede. Utstillingen «Hole in the Woods» på galleri LNM, for eksempel, tok for seg et skogstjern og hvordan plantelivet rundt dette påvirkes av klimaforandringer og skogshogst. Arbeidet til Oslo Design Fair har fått tittelen «Living With It».

– Vi lever i en tid der jeg opplever at vi er blitt mer opptatt av naturkreftene og deres påvirkning på våre liv. Samtidig arbeider vi hardt med å beskytte oss mot dem. Våre hus har omtrent ikke vært mer tette og forseglet enn det de er i dag. Overflatene er rene og blankpolerte. Det er paradoksalt, fordi vi vet jo at dette er en konstruksjon, forteller kunstneren.

– Naturen er mye sterkere enn oss selv, den overlever oss, uansett hvor mye vi snakker om det tynnslitte ordet «bærekraft». Maleriene er en slags refleksjon over denne tilstanden.

– Hvordan da?
– I maleriet har jeg tenkt på en situasjon der naturen er i ferd med å ta over hjemmet; ulike trær og planter vokser opp langs veggene, og vi beveger oss gjennom forskjellige landskap og årstider i samme rom. 

Entreen med Siquelands malerier på veggene. Foto Margaret M. de Lange for Oslo Design Fair

Utstillingsdesign

Utstillingsdesignet er tegnet av designduoen Vera & Kyte, og de har med sin eksperimentelle tilnærming til farger og materialer tegnet en utstilling med utgangspunkt i transformasjon og utvikling.

– I skissefasen har vi utarbeidet et uttrykk som ikke oppleves som endelig eller absolutt, men som gir assosiasjoner til rom under konstruksjon, en kulisse eller et utgangspunkt for videre undring og utvikling. Utstillingen består av frittstående rom som kan tolkes i sammenheng som et hjem eller som bruddstykker av ulike livssituasjoner, sier Vera Kleppe og Åshild Kyte i Vera & Kyte.

Selv mener de at temaet «Impossible/Possible» er viktig akkurat nå med tanke på de utfordringene vi står ovenfor, som tilsynelatende virker umulige å løse.

– Det er et tema som stiller spørsmål og som forhåpentligvis oppfordrer til kritisk refleksjon. Temaet har vært en veiviser også underveis i arbeidet med prosjektet, og en påminnelse om hvordan vi ønsker å møte fremtiden, sier designerne. 

Tingenes tilstand

– Med tanke på ulike produksjonsmåter, frakt og materiale, hva er hovedfokuset for deres designprosess, og hvor stor del av dette har innvirkning på produktene dere skaper?
– Vi har stor tro på at design er svært viktig for fremtiden og for en bærekraftig utvikling.  Design er i stor grad en metode og et verktøy som kan anvendes til å forbedre, utvikle og skape bedre løsninger. Som designere arbeider vi like mye med tilvirkningsprosessen og utfordringer knyttet til produksjon, effektivitet, materialbruk og frakt, som med det ferdige resultatet, forteller designduoen og legger til:

– Kvalitet, funksjonalitet og holdbarhet er kun de synlige resultatene av en langt mer kompleks designprosess som vi alltid arbeider med å påvirke i en mest mulig bærekraftig retning. Kunnskap er etter vår mening den viktigste nøkkelen til å oppnå endring både hos forbruker, formgiver og produsenter.

Messemekka

Vera & Kyte vil arbeide med en så høy grad av gjenbruk som mulig. Deres mål er å vise og inspirere til gjenbruk i praksis, samt vise at selve utstillingen gjennomgår en transformasjon som gjør at materialene kan brukes på ny og skape et nytt uttrykk for messen i august.

Det viktigste med et hjem er at omgivelsene speiler personene som bor der og skaper et godt sted å være, mener designerne.

Arbeidsrommet der naturen har flyttet inn. Foto Margaret M. de Lange for Oslo Design Fair