Nyhet

Fra tekst til bygg

Kan man tegne bygg basert på en anmeldelse av et fiktivt bygg? Ja, mener kuratoren bak utstillingen «Jävla kritiker!» på ROM i Oslo.


Utstillingen «Jävla kritiker!» på ROM i Oslo viser bygg utformet fra tekster skrevet om fiktive bygg. Illustrasjon: «Jävla kritiker!»

Hva er god arkitektur? Hvordan kvalitetsvurderes arkitekturen? Er det bare et spørsmål om individuell smak? 

Dette er noen av spørsmålene som stilles i utstillingen «Jävla kritiker!» på ROM i Oslo. Utstillingen åpner torsdag 27.august og har invitert arkitekturskribenter fra Norge, Sverige og Danmark til å skrive anmeldelser av fiktive bygg. Deretter skal arkitekter fra de samme tre landene tegne og formgi bygg basert på tekstene. Skribentene Gaute Brochmann og Mari Hvattum og kontorene Kaleidoscope og Element er norske bidragsytere.

– Bakgrunnen for prosjektet «Jävla kritiker!» er egentlig en omsorg for arkitekturen. Det handler om om hvordan man i dag begrunner og beskriver arkitekturens kvalitet og hvordan man ikke skriver om kvalitet, sier kurator og arkitekt Anders Rubing. 

Mens debattene om arkitektur ofte kan bli opphetet, mener han en dypere diskusjon om arkitektur savnes både i fagfeltet og samfunnet for øvrig. 

– Dette er ikke bare et skandinavisk problem, men et globalt problem. Arkitekturkritikken har blitt sløyfet fra blader og magasiner over hele verden. Vi har også gjort dette bevisst til et skandinavisk prosjekt og, som det kom frem tidlig i prosjektet, var det på 1960-tallet en felles skandinavisk kritikk av arkitektur, hvor svenske anmeldere dro til Danmark og omvendt.

Anders Rubing, arkitekt og stipendiat på Senter for kvinne- og kjønnsforskning på Universitetet i Bergen, er kurator for utstillingen «Jävla kritiker!» på ROM i Oslo. Foto: Thor Brødreskift

Fiksjonens makt over byggene

Ylva Frid, svensk arkitekturkritiker og arkitekt i Arkitektstudio Witte, har skrevet teksten «Katedral för en ny tid». Her beskriver hun et hus «i gränsland mellan katedral, badhus och vattenmagasin». Huset beskrives som «en sorts nödvändig ankarpunkt i en värld som annars lätt hade kunnat lösa upp sig i flimrande fragment av parallella, halvt digitala liv». 

– Vi ble tvunget til å finne på en bygning, forestille oss den og skrive den ut som fiksjon. Jeg har aldri gjort noe slikt før, det var derfor et morsomt prosjekt, forteller Frid på telefon fra Stockholm. 

Frid har selv ikke sett hvordan bygget hun skriver ut blir seende ut, og er spent på resultatet. 

– Hva kan en slik øvelse tilføre samtalen om arkitektur? 

– Går man inn i fiksjonen frigjøres man på et vis fra virkeligheten. Skriver man om et konkret bygg kan debatten dessverre ofte låse seg og bli mindre interessant. Fiksjonens kraft åpner på en måte opp samtalen og siden arkitekter formgi det fiktive bygget blir det hele en slags performance. 

Ylva Frid, arkitekturkritiker og arkitekt hos Arkitektstudio Witte i Stockholm. Hun er én av seks skandinaviske anmeldere, som har anmeldt fiktive bygg til utstillingen «Jävla kritiker!» på ROM i Oslo. Foto: Rikard Westman

Nordiske forskjeller

De seks skandinaviske kritikerne møttes i København i september i fjor for å diskutere prosjektet. Her ble det tydelig at samtalen om arkitektur er ulik i de tre nabolandene. 

– Danmark ser ut til å være det eneste landet har en bra samtale om arkitektur i dagsavisene. Det har man iallfall ikke i Sverige. Det skrives mye om andre kulturutrykk, som musikk og litteratur, men merkelig nok svært lite om arkitektur, sier Frid. 

Samtidig får nybygg og byplaner mye oppmerksomhet i andre fora, som for eksempel det mye omtalte «Arkitekturuppropet». Her er man gjerne kritisk til moderne arkitektur, og mener man heller bør se til klassisk arkitektur for nybygg.

– At det ikke finnes en allmenn debatt åpner plassen for aktører som «Arkitekturuppropet». Det tenker jeg er bra, selv om noen av ytringene i sosiale medier blir ekstreme. Det viser at det finnes en frustrasjon over det som bygges i dag. Det er rett at det bygges mye dårlig, men samtidig må vi heller ha en bredere diskusjon om hva kvalitet er, heller enn å bare se til historien for å finne svaret.

Svensk kritikkmusikk

Anders Rubing har utviklet konseptet sammen med Morten Birk Jørgensen, adjunkt ved Kunstakademiets Arkitektskole i København. De to har i mange år hatt planer om et prosjekt som «Jävla kritiker!». 

Ideen er direkte avledet fra musikkens verden. I 2006 ga et svensk plateselskap ut et album med samme tittel. Her ba selskapet ti musikkritikere om å skrive en fiktiv anmeldelse av en låt av sine favorittartister, deretter skulle artisten lage en låt basert på kritikken. Albumet avledet i sin tur en debatt om musikkritikernes rolle opp mot artistenes frihet. 

Rubing håper utstillingen vil avlede en lignende debatt om arkitektfaget. 

– «Arkitekturen, liksom øvrige kunstarter, står i dag overfor en rekke problemer innenfor fagets felles samtale», skriver dere. Hvilke problemer er det dere sikter til?

– Det ligger en utrolig kompleksitet i arkitekturfaget der hva som blitt konkret bygget, hvordan det bygde påvirker folk, samfunn, miljø og hva som er bygget fra før kan diskuteres og kritiseres. Spørsmålet om hva som er felles kriterier for hvordan man diskuterer faget, blir mer utfordrende av denne kompleksiteten, sier Rubing.

Utstillingen åpner torsdag 27.august og varer til 27. september. Den vil vises igjen i København og Stockholm i løpet av 2021. For mer informasjon, se her.