Nyhet

Et sted å være ung

Lala Tøyen inviterer til pizzaprat om gode steder for ungdom. – Vi må skjønne ungdommen, sier arrangør Linn-Heidi Halvorsen.


Steder hvor unge kan møtes på tvers av kjønn, alder og bakgrunn er viktig påpeker Lala Tøyen. Her deres klatrevegg under Enerhaugen borettslag i Oslo sentrum. Foto: Kari Tønseth/Lala Tøyen

Mandag 14. mars arrangerer Lala Tøyen «Pizza og prat»-arrangement i Oslo om utvikling av steder for unge. Med spørsmålet «Hvilke kvaliteter gir gode steder for ungdom?», ønsker arkitektkontoret å få til en samtale om hvordan lykkes med å skape nye, gode steder for unge over hele landet.

– Vi sitter litt igjen i gamle måter å tenke på når det gjelder stedsutvikling for unge. Tippemidler og andre bevilgninger går til tradisjonelle idrettsanlegg, mens mange unge ikke passer inn i denne type aktiviteter. Dette er et nasjonalt problem og vi må snakke om det for å kunne løse det, sier Linn-Heidi Halvorsen, arkitekt og arrangør hos Lala Tøyen.

Ungdom med i samtalen

Møtet er en del av Lala Tøyen og designstudioet Blank Blank sin samtalerekke «Vaffel og pils», som startet like før pandemien, men som nå gjenoppstår. I anledning tematikken «ungdom» er imidlertid arrangementet alkoholfritt og omdøpt til «Pizza og prat». Med på arrangementet er også tolv elever, to lærere og en rektor fra Olsvikåsen videregående skole i Bergen, hvor Lala Tøyen jobber med pilotprosjektet «Nyskapande aktivitetsanlegg» for Vestland fylkeskommune.

– At vi får med oss elvene fra den skolen vi jobber med er veldig viktig for oss. Da blir samtalen også en form for medvirkning. Det viktige for alle oss som jobber med dette er å lytte til ungdommen og forstå hverdagen deres, sier Halvorsen.

Linn-Heidi Halvorsen, arkitekt partner hos Lala Tøyen, arrangerer pizzaprat om gode steder for unge. Foto: Martin Berger

Den gode samtalen

På arrangementet kommer også organisasjonen Tverga, som jobber med arenaer for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. I tillegg Catharina Sletner fra Byantropologene, som skal snakke om konkrete prosjekter med ungdom fra blant annet Mortensrud, Grønland og Torshovdalen i Oslo. Aina Landsverk Hagen, seniorforsker ved Oslomet, skal også delta. Hun leder flere prosjekter om og med ungdom, deriblant prosjektet «Et sted å være ung».

Grunntanken med «Vaffel og pils»-samtalene er å få til en samtale hvor tre forskjellige faggrupper snakker om ett tema og utveksler erfaringer, forklarer Halvorsen.

– Her får vi inn rådgiverne fra Tverga som har mange gode eksempler på hva som gjøres ute i kommunene og hvordan lykkes. Byantropologene er antropologer som jobber med arkitektur, noe som er veldig interessant for oss som bare er designere. Landsverk er en av de fremste i landet på medvirkning blant unge og kan gi oss et mer teoretisk innblikk i hva som må til for å lykkes. Vi i Lala Tøyen vil også delta og fortelle om våre erfaringer.

– Glemt i femti år

– Som du sier har du og Lala Tøyen jobbet mye med denne tematikken. Hva må til for å lykkes med bedre steder for unge?

– I mitt arbeid ser jeg at det som trengs ofte er et sted hvor man kan være sammen, men gjøre ulike ting. Det er en utfordring at vi fremdeles tenker segregerte områder for ulike målgrupper. At de som er i den alderen skal leke der, og de som er interessert i noe skal leke der, andre et annet sted. Målet må være å lage steder hvor unge i ulke aldersgrupper, med ulik bakgrunn og kjønn kan møtes, gjøre ulike ting – og hvor også ungdom også kan møte resten av samfunnet.

– Hvorfor er dette viktig?

– Det handler i bunn om sosial bærekraft. Ungdom er en sårbar gruppe som har vært glemt i femti år. Det snakkes mye om dem, men veldig ofte har de likevel ikke et sted å være - selv i de store byene. Da er man avhengig av noens kjellerstue eller hage, og da faller mange utenfor. Det er den situasjonen vi må prøve å rydde opp i, avslutter Halvorsen.

Samtalen «Hvilke kvaliteter gir gode steder for ungdom?» finner sted på Sentralen i Oslo sentrum, mandag 14. mars. Les mer om arrangement og påmelding her.