Nyhet

Er det verdt å bygge i tre?

Trekonstruksjoner trenger ikke være dyrere enn betong, viser studie utført av Arkitema og Cowi.


Boligprosjektet St. Olavsvei 18 i Kristiansand, tegnet av Oslotre, er et av prosjektene brukt som case i studien. Foto: Kyrre Sundal

Byggebransjens interesse for å bygge større trekonstruksjoner er økende, men samtidig er det mange som er usikre, særlig grunnet pris: Den vanlige oppfatningen er at trekonstruksjoner er dyrere enn det alminnelige alternativet betong.

Men stemmer det at trebygg alltid er dyrere enn betongbygg, og er dette prisen vi må betale for bærekraft? Arkitema har sammen med Cowi og Chalmers tekniske høyskole gjennomført en studie i Sverige og Norge, der byggekostnadene for bygg som hovedsakelig består av betong og bygg som hovedsakelig består av massivtre sammenliknes.

– Å bruke tre i bærende konstruksjoner ser ut til å være en effektiv måte å redusere klimautslipp, sier prosjektleder i Cowi, Henning Johansen Foto: Privat

Kortere byggetid

Konklusjonene av sammenligningen viser blant annet at kostnadene ved å bygge med massivtre ikke trenger bli høyere, og at utgiftene blir lavere jo mer erfaring man har med å bygge med massivtre. Materialkostnaden ved bygging med tre blir ofte høyere, men det kommer an på typen prosjekt.

Byggetiden blir imidlertid ofte kortere med tre, viser studien.

– Med de ambisiøse kravene til å kutte klimagasser fram mot 2030, må vi bygge annerledes og med et betydelig lavere CO₂-avtrykk enn vi har gjort de siste tiårene. Det er mange ting vi kan gjøre for å oppnå dette og bruk av trevirke i bærende konstruksjoner ser ut som en god metode, sier prosjektleder i Cowi, Henning Johansen, i en pressemelding.

Samtidig understreker han at det trengs mer kunnskap og flere studier for å kunne trekke videre konklusjoner.

– Grovt sett ser det ut til at bygging med massivtre vil være konkurransedyktig i dagens marked. I tillegg til investeringskostnader ser vi et økt fokus på miljøavtrykk og beregninger av livssyklus. Når vi regner med disse faktorene tror vi at massivtreprosjekter ofte kan komme best ut. Vi håper at denne studien kan bringe oss et lite skritt videre i arbeidet med å samle erfaring med bruk av massivtre. Videre studier vil også gjøre den statistiske verdien av kostnadsforskjellene mer tydelig.

Solhøy omsorgsboliger i Son, tegnet av Stein Halvorsen arkitekter, er blant prosjektene som er undersøkt i Arkitemas studie. Prosjektet er under oppføring. Illustrasjon: Stein Halvorsen arkitekter

Fordeler og ulemper

Bruken av massivtre krever at man tenker annerledes, da materialets egenskaper avviker mye fra stål og betong.

– Hvis man tar det med seg den annerledes tenkningen inn skissefasen i prosjektet så er vi i stand til å løse de fleste utfordringer som dukker opp. Det er særlig spennvidder, det vil si styrke og stivhet, lyd og brann som krever litt ekstra omtanke. Men med et godt samspill mellom byggherre, rådgivere, entreprenører og leverandører, går dette fint, mener Johansen.

Han får støtte av Yutaka Goto, forsker ved Chalmers tekniske høyskole i Gøteborg.

– Alle materialer har sine fordeler og ulemper. Alle prosjekter består av kombinasjoner av forskjellige materialer, og vi må balansere økonomi, miljø og sosiale aspekter. Tre er et fornybart materiale og derfor et interessant og godt alternativ. Vi håper at denne studien kan bidra til mer bærekraftige løsninger og velinformerte beslutninger, sier Goto i pressemeldingen.