Nyhet

– Dyre leiligheter har vi nok av

Thomas Langeland Jørgensen og Aud M. Riseng (Ap) i Hamar formannskap vil endre vinnerprosjektet for Ankerhagen. Eneboliger eller rekkehus er bedre enn leiligheter på den sentrale tomta, mener de.


Slik kan mellomrommene mellom husene bli i Ankerhagen på Hamar, dersom Urban powers vinnerprosjekt gjennomføres. Illustrasjon: Urban Power

I en reportasjeserie om boligutbyggingen i Hamar skriver Hamar arbeiderblad (HA)  at over 3000 boliger er under planlegging de neste årene. Nesten ingen av disse er eneboliger. 

Ifølge HA har kommunalsjef Kjetil Wold Henriksen, utbygger Tron Sanderud og ordfører Einar Busterud tidligere uttrykt bekymring over at det bygges for få eneboliger og rekkehus i forhold til leiligheter i Hamar.

– Rart at man går for leiligheter

I den siste av sakene i serien uttrykker Ap-politikerne Jørgensen og Riseng at også de syns det bygges for få rekkehus og eneboliger i byen. De to mener derfor at vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen for Ankerhagen bør endres.

– Dyre leiligheter har vi nok av i Hamar, sier Jørgensen, som ikke tror det er for sent å snu, selv om det er brukt penger på gjennomføring av konkurransen.

Han mener det er mulig å videreføre elementer fra vinnerprosjektet.

–  Vi ønsker å prøve om det er mulig å heller bygge rekkehus her. Det er ikke juridisk bindende det som er vedtatt, sier Jørgensen til HA.

– Når kommunen først eier en så stor og fin tomt sentralt, og man er enige om at det bygges for få eneboliger og rekkehus i byen, blir det rart at man går for leiligheter, sier Riseng i samme sak.

Ankerhagen-prosjektet er per i dag planlagt for 200 leiligheter etter at det danske arkitektfirmaet Urban Power vant den åpne plan- og designkonkurransen i april i år.

Attraktivt for barnefamilier

Ordfører Einar Busterud satt som leder av konkurransejuryen. Han er av en annen oppfatning:

– Her er det brukt mye tid og penger på arkitektkonkurranse som en oppfølging av grundige politiske diskusjoner i formannskapet. Ikke minst hva slags beboere man ønsker på området, sier han til HA.

Busterud anser ikke Ankerhagen som et tradisjonelt blokkområde, og mener det blir attraktivt også for barnefamilier. 

– Useriøst

Konkurranseleder i NAL, Gisle Nataas, som har jobbet med arkitektkonkurransen, sier til Arkitektnytt at konkurransen er gjennomført på grunnlag av en større kommunal utredning, der behov og strategier for utviklingen av Hamar er nøye gjennomarbeidet og definert.

Til Jørgensen og Risengs utspill i HA sier han:

– Dette er noe useriøst å komme med nå, etter at konkurransen er gjennomført og prosessen er kommet så langt. Forslaget deres bygger på veldig tynn argumentasjon. De ønsker å bygge noe helt annet og ser bort fra hva kommunen har bestemt etter lange prosesser. 

 Sosial tetthet

Nataas mener en konsekvens av å bygge eneboliger i stedet for leiligheter er mindre tetthet.

– Det gir færre sosiale møtepunkter, sier han.   

Han mener Urban Powers vinnerprosjekt er tilpasset et endret samfunn og vil være attraktivt både for barnefamilier, eldre og unge førstegangskjøpere.

– I dag handler mye om miljø, både sosialt, med gode møteplasser og sambruk, og når det gjelder klima og bærekraft. Så dette er helt riktig måte å tenke et nytt boligområde på.

Nataas mener arkitektene i Urban Power viser hvordan 200 leiligheter på Ankerhagen bidrar med viktige kvaliteter, både ved arkitekturen der man skal bo og i mellomrommene mellom husene. I uterommene legges det opp til kontakt mellom beboerne på flere forskjellige måter og på tvers av generasjoner.

– Det er attraktivt og viktig for mange i dag, sier han.

Lokker utflyttere tilbake

– Sosial og miljømessig bærekraft skaper også gode rammer rundt et familieliv, sier Nataas.

Han tror kvalitetene i prosjektet kan friste dagens generasjon av småfamilier, som har flyttet ut av byen, til å komme tilbake til Hamar.

Nataas minner om at en arkitektkonkurranse alltid er et utgangspunkt som blir bearbeidet i realiseringen:

– Så det er rom for enkelte endringer før realisering for å skape den beste versjonen av vinnerprosjektet.