Nyhet

Dropper to høyhus-områder

I PBEs endelige forslag til høyhusstrategi for Oslo er to områder tatt ut.


Mange av landets største arkitektkontorer har tegnet forslag til hvordan nye høyhus i Oslo sentrum kan se ut. Her illustrert ved en skisse over samtlige planlagte høyhus i området. Illustrasjon: Studio-Sang / A-lab

Plan- og bygningsetaten i Oslo sendte onsdag sitt forslag til ny strategi for høyhus til politisk behandling, melder etaten i en pressemelding.

Ingen nye områder er tatt inn i PBEs forslag, men Sentrum nord (mellom Vaterland og Holbergs plass) og Filipstad foreslås tatt ut av den nye høyhusstrategien, basert på innspill og nye vurderinger etter en høringsrunde i fjor.

Tydelige og synlige

I det endelige forslaget er det aktuelt med høyhus i de følgende områdene: Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Oslo S, Lysaker, Skøyen, Majorstuen, Nydalen, Forskningsparken og Bryn.

– Høyhus er tydelige og synlige bygninger i bybildet. Alle nye høyhus i Oslo skal derfor ha spesielt høy og varig arkitektonisk kvalitet, og utformes med bevissthet om at de er synlige fra mange steder og skal stå lenge. Strategien skal gjøre det mer forutsigbart for alle som er involvert i og kan bli berørt av et høyhusprosjekt, sier Hanne Sophie Solhaug, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten i pressemeldingen.

Høyhusene skal ikke være høyere enn 70 meter, med unntak av i området rundt Oslo S, hvor det skal kunne vurderes å bygge opp mot 125 meter.

Posthuset og Oslo Plaza på henholdsvis 112 og 117 meter rager høyt over byen. Nå går Oslo kommune inn for å tillate høyhus på inntil 125 meter i området. Foto: Tommy Gildseth/Wikimedia

Endringer etter høringsinnspill

Forslaget til ny høyhusstrategi ble først presentert i mai i fjor, og var på høring (offentlig ettersyn) fra 30. mai til 30. august 2022. PBE mottok til sammen 234 høringsinnspill. 173 av høringsinnspillene var fra privatpersoner. Resten er fra statlige aktører (3), kommunale aktører (5), bydelene i Oslo (13), organisasjoner (15) og private aktører (25).

Etaten fikk flere tilbakemeldinger på at ved kun å bruke stedsnavn ga det en for svak og utflytende avgrensning av de angitte områdene. Derfor har de tydeliggjort avgrensningen ved å presisere at utviklingsområdene som ligger i tilknytning til det aktuelle knutepunktet og med en avstand på ikke mer enn 250 meter fra knutepunktet, sammen skal legges til grunn i vurderingen som gjøres i den enkelte sak.

– Det er ikke et mål i strategien at det skal bygges flest mulig høyhus. Høyhus kan løse noen av kvalitetsutfordringene vi ser i dagens byutvikling, under gitte forutsetninger. Det kan for eksempel bygges høyere enkelte punkter, slik at resten av bebyggelsen kan holdes lavere på området. Strategien angir konkrete mål for plassering, bruk og utforming av nye høyhus, sier Solhaug.

Den nye høyhusstrategien er forventet ferdig politisk behandlet i løpet av 2023, skriver etaten.

Les hele forslaget fra PBE her.