Nyhet

– Alle må få uttale seg

Plan- og bygningsetaten i Oslo lanserer ny veileder for å sikre at alle får muligheten til å uttale seg i planprosessene.


Andreas Vaa Bermann er avdelingsdirektør i PBE og har høye ambisjoner for hvordan forslagstillere, fagkyndige og PBE sammen kan skape en mer medvirkningsbasert planprosess. Foto: Carsten Aniksdal

Plan- og bygningsetaten har et særlig ansvar for at alle får muligheten til å uttale seg i planprosessene, heter det i en pressemelding etaten sendte ut i dag.

«Medvirkning i innsendte reguleringsplaner - for forslagstillere og fagkyndige» skal være tydelig på hvilke forventninger og ambisjoner PBE har til hvordan forslagstillere, fagkyndige og PBE sammen kan skape en mer medvirkningsbasert planprosess.

Folk og kjentfolk

– Medvirkning har to hovedfunksjoner. Den ene er å gi folk en mulighet til å komme med innspill for å gjøre planen bedre. Det andre er å innhente viktig kunnskap fra de som kjenner stedet, sier avdelingsdirektør i PBE, Andreas Vaa Bermann, i pressemeldingen.

Han får støtte fra Hanna Marcussen, byråd for byutvikling (MDG):

– Vi har en ambisjon om å øke deltagelsen i byutviklingen. Vi håper at denne veilederen kan gi en økt forståelse for mulighetene det gir å legge til rette for god medvirkning, sier hun.

Veilederen finner du her.