Debatt

Svar til Gunnar Rogne

Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør Bane Nor Eiendom 29. november 2022

Bane Nor Eiendom svarer seniorarkitekt Gunnar Aasen Rogne i debatten om riving av Paleet parkeringshu.

Foto: Bane Nor

Vi er selvsagt enige med deg, Gunnar Aasen Rogne: Ombruk og gjenbruk er det beste for at vi og samfunnet skal nå nødvendige bærekraftsmål. Men ingen regel uten unntak. Å bytte et parkeringshus som oppfordrer til bilkjøring med kontorer og butikker alle kan reise kollektivt til, er et sånt unntak. Strandgata 19 er et bygg som er totalt uhensiktsmessig å fortsette å bruke, med mindre du mener det er riktig å fortsatt legge til rette for 400 biler i et parkeringshus i et område med for mange biler?

Vi jobber for at flere skal ta mer tog og vet at det bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Derfor vil vi at flere skal få muligheten til å jobbe rett ved Norges største togstasjon. Paleet parkeringshus er bygget for bilparkering, og med halvhøyder, ramper og lav takhøyde fungerer det ikke til noe annet. Det beste vi kan gjøre er å gjenbruke noe av bæresystemet i betong, og det planlegger vi å få til.

Et framtidig bygg vil kunne bygges med lavere utslipp i byggefasen med bæresystem i en kombinasjon av gjenbruk av nytt og gammelt, sammen med lavkarbonbetong og massivtre. I tillegg kommer veldig lavt energibehov så fort bygget er i bruk.

I fremtidens samfunn bør det legges til rette for sykkel, kollektivt og gange ved de store togstasjonene. Redusert bilbruk vil ha en høy effekt på CO2-utslipp utover bygningskonstruksjonen i et nybygg. Selv om den største klimagevinsten i det nye bygget kommer over tid, så fører det med seg en endring av vaner allerede fra den dagen bygget står ferdig.

Disse vanene er vel så viktige for at vi skal «komme oss til Paris» og er noe vi i Bane Nor Eiendom har fokus på hver dag. Det er også det Oslo kommunes politikere vedtok for området da de tok med Strandgata 19 i områdereguleringen.

Jon-Erik Lunøe
Administrerende direktør, Bane Nor Eiendom