Tema

Selvangivelsen: Ungt kontor med voksne framtidsvyer

Byforskning og områdestudier har dominert 2017. Framover vil det ferske kontoret Kåmmån kombinere arkitektur med sosiale og menneskelige aspekter i samfunnet.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 02/2018
Foto: Kåmmån

Hvem: Kåmmån AS, består av Astri Margareta Dalseide og Tomas Aassved Hjort.

Hvor: Urtegata 36, Grønland Oslo

Antall ansatte i 2018: To.

Antall ansatte i 2015: Tre.

Omsetning:
2017: En knapp million.
2015: Tre måneders drift. Snaue 150 000 kroner.

Timepriser:
800 til 1000 kroner timen. Det kommer an på om vi har oppdrag for privatpersoner eller organisasjoner og bedrifter. Som regel jobber vi jo også ut fra en fastpris og et beregnet timetall. Her gjelder det å lære å begrense seg på timebruk. Enklere sagt enn gjort.
 
Hvilke typer oppgaver har dere brukt flest timer på det siste året? 
Forskningsprosjekt og tverrfaglige områdestudier. 
 
Hvilke oppdragsgivere fakturerer dere denne måneden? 
Vi fakturerer Norges Forskningsråd gjennom Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Bydel Stovner (også med AFI), et arkitektkontor for utleid arbeidskraft samt en privatperson for en bruksendring.
 
Hva slags organisasjonsstruktur har dere? 
Vi er et AS. Tomas er daglig leder, Astri har oversikt over økonomi og prosjektstyring. Det er et lite firma, men vi har funnet det viktig å fordele ansvar for å ha en oversiktlig kontorhverdag.

Hva slags eierstruktur? 
Vi eier 50/50 og er begge involvert i alt som skjer.

Minste pågående prosjekt i omsetning: 
En takterrasse i Trondheim.

Største pågående prosjekt i omsetning: 
Tverrfaglig byforskningsprosjekt som har pågått siden 2016 og vil gå til 2019. 
 
Hvordan ser dere på mulighetene i markedet i 2018? 
Gode! Mulighetene i markedet er ikke vi de sterkeste til å vurdere, men vi har en oversikt for 2018, inntekter og muligheter. Den lover godt både økonomisk og for innsatsviljen.

Hvordan vil dere beskrive de siste to årene? 
2016 var morsomt og lærerikt, 2017 var seigt som sirup selv om vi hadde morsomme prosjekter gående. Det har med tilfeldigheter å gjøre, men kanskje også en nedtur man får etter et par år. Det er viktig å ha det morsomt med arkitektur og benytte seg av den faglige friheten man har som et lite kontor, innimellom, og det glemte vi kanskje litt i 2017. Derimot har vi klokketro på 2018, for det er Hundens år. Vi har fra oppstart jobbet mye i samarbeid med andre, både unge og godt etablerte arkitektkontor, og det har gjort at vi har fått muligheten til å lære av fagpersoner vi ser opp til, og også en trygghet i at vi alltid kan spørre noen om råd.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to-tre årene? 
Vi er i hovedsak interesserte i oppgaver som kombinerer arkitektur med de sosiale og menneskelige aspektene i samfunnet, og vi vil jobbe oss mer mot helhetlig og miljøsnill stedsutvikling og urbanisme: by- og stedsutvikling, områdeforståelse, organisk transformasjon og alternative  boligutviklingsprosjekter. 

Er de ansatte organisert, i så fall hvor og med hvilken struktur/tilnærming? Samarbeider ansatte og ledelse om arbeidsbetingelser og arbeidsforhold lokalt? 
Medlem i NAL og Afag. Mulig litt ironisk å være fagorganisert når alle er bedriftseiere, men vi føler det er viktig å ha begge sider av bordet representert. Afag har også vært behjelpelige med bistand og råd da vi ville starte firmaet, og det oppleves som betryggende å ha organisasjonene tilgjengelig om man skulle ha behov for hjelp. Vi betaler ellers ut lønn som vanlige folk og nyter muligheten til å jobbe så lenge vi vil hver dag. 

Hvor stor nytte har dere hatt av Wildcard-programmet, og hva forventer dere av det nye oppstartsopplegget fra NAL?
Vi rakk ikke å ha glede av «første runde» Wildcard. Men vi er veldig glade for at det, blant annet etter initiativ fra andre unge arkitekter i fagstanden, oppstår igjen. Vi håper at NAL i større grad kan legge til rette for bredde, slik at også unge kontorer kan vise at man duger gjennom å få vist fram sine talenter, idealer og holdninger til arkitektur. For eksempel synes vi at NAL (med Bylivssenteret) burde ta til orde for en Wildcard-plass på alle parallelloppdrag. Dette er en oppdragsform med den hensikt å belyse faglige problemstillinger bredt, da mener vi at det er ideelt med en plass for unge og nytenkende kontorer, som i høy grad kan bistå med nye perspektiver. Det er en oppdragsform med lav risiko for oppdragsbestiller, da det ikke er lovnad om videre oppdrag etter den bestilte leveransen. Det er ofte lave honorar som kanskje ikke betyr all verden for de mer etablerte kontorene, men som kan være en betydelig sum for små og nystartede kontor. Det kan være en inngangsbillett til større og mer komplekse faglige oppdrag hvor terskelen for innpass er relativt høy for små kontorer.

Fortalt til Cecilie Klem