Tema

Selvangivelsen: Kreativ takling av nedgangstid

Tross bråstoppen i Stavanger-markedet i 2014, har arkitektene i KAP hatt arbeid nok til alle. Da det ble magre tider, søkte de nye arenaer.

Fra papirutgaven Arkitektnytt 04/2018
KAP løste nedgangstidene i Rogaland med undervisning, scenografi og ideelt arbeid. Fra venstre Hilde Stedje, Henrik Lundberg, Ingrid Lønn, Tonje Broch Moe og Eivind Stornes Gjertsen. Foto: privat

Hvem:
KAP Kontor for Arkitektur og Plan AS.

Hvor:
Strandkaien 44, i Vågen i Stavanger sentrum, i en gammel hermetikkfabrikk med utsikt til cruiseskipene som kommer og går.

Antall ansatte i 2018:
5,2. Fem sivilarkitekter og en deltids regnskapsmedarbeider.

Antall ansatte i 2014:
7,2. Syv sivilarkitekter og en deltids regnskapsmedarbeider..

Omsetning:
2017: 6,1 millioner kroner.
2014: 8,3 millioner kroner.

Timepriser:
Varierer fra 1050 til 1190 kroner, alt etter type oppdrag.
 
Hvilke typer oppgaver har dere brukt flest timer på det siste året? 
Vi har en større byggoppgave, et undervisnings- og forskningsbygg ved UiS, hvor vi har utviklet detaljprosjektet siste år. Ellers har vi gjort flere byplanprosjekter, både mulighetsstudier og større stedsanalyser. Vi ser for tiden på mulighetene for en båndby i bybåndet mellom Sandnes og Stavanger. 
 
Hvilke oppdragsgivere fakturerer dere denne måneden? 
Denne måneden fakturerer vi entreprenøren for Hulda Garborgs Hus ved UiS og eierne av Rosenberg verft, som vi er planrådgiver for. I tillegg har vi flere gøye småprosjekter, som «VIP-lounge for busspassasjerer» og et aktivitetsanlegg for mellomstore barn. Vi ferdigstiller et turistvegprosjekt i Ryfylke, Ostasteidn, som åpner i mai.

Hva slags organisasjonsstruktur har dere? 
Vi har en relativt flat struktur. Hilde Stedje er daglig leder, og vi andre har litt ulike ansvarsområder. Alle større avgjørelser diskuteres i plenum.

Hva slags eierstruktur? 
I fjor ble alle fem partnere.

Minste pågående prosjekt i omsetning: 
Tonje Broch Moe og Hilde Stedje fra KAP har startet en lokal avdeling av Arkitekter Uten Grenser, sammen med andre arkitekter og flyktninger. Det er ren dugnad hvor KAP bidrar med timer og møtelokaler.

Største pågående prosjekt i omsetning: 
Hulda Garborgs Hus.
 
Hvordan ser dere på mulighetene i markedet i 2018? 
Det er mye usikkerhet i markedet, flere venter med å sette i gang prosjektene sine. Vi har absolutt behov for å få inn flere oppdrag. Vi har gjennomført flere store byggeprosjekter de senere årene og ønsker å få brukt denne kompetansen i nye oppgaver. I tillegg vil vi fortsette å bidra i byutviklingsdebatten gjennom mulighetsstudier og konsulentoppdrag. 

Hvordan vil dere beskrive de siste to årene? 
Høsten 2014 var det en plutselig bråstopp som følge av oljeprisfallet. Etter det har det vært mange mulighetsstudier, og ikke så mye realisering. Situasjonen er fortsatt preget av at det er lite olje i maskineriet. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to-tre årene? 
Vi forfølger ulike spor. Da det ble magre tider, søkte vi andre arenaer. Eivind Stornes Gjertsen utviklet et pedagogisk leketøy, Tonje begynte å lage scenografi for teater, Henrik Lundberg ble lærer i byplan på deltid ved Universitetet i Stavanger, Hilde startet Arkitekter Uten Grenser, avdeling Stavanger, og Ingrid Lønn utvidet sin horisont hos andre kontorer. Nå med nye partnere jobber vi med et prosjekt kalt «Nye spor» som omfatter flere idéprosjekter. Ett handler om hvordan nye boformer kan påvirke boligen og derigjennom byform. I betongprosjektet forsøker vi å videreutvikle kunnskap om tekstilforskaling fra et byggeprosjekt til flere bruksområder. KAP sitter i kontorfellesskap med Arkitekt Smedvig
og Stavanger-avdelingen til AtSite. Vi drar nytte av hverandres kunnskap og samarbeider om både konkurranser og prosjekter.

Er de ansatte organisert, i så fall hvor og med hvilken struktur? Samarbeider ansatte og ledelse om arbeidsbetingelser og arbeidsforhold lokalt? 

Alle fem er partnere og arbeidsgivere, men tre er også organisert i Afag. I utgangspunktet legges tariffen frem for ledelsen, og så forsøker vi å etterkomme den i den grad det lar seg gjøre. 


Fortalt til Cecilie Klem