Byutvikling

– Vi har sju år igjen

Skal norske byer klare å kutte klimautslipp raskt nok, må vi samarbeide, mener NTNU-professor Annemie Wyckmans.


Annemie Wyckmans er professor ved NTNU og leder for Smart Sustainable Cities. Foto: NTNU

I april i fjor lanserte EU en liste over 112 byer som skal være klimanøytrale innen 2030. Oslo, Stavanger og Trondheim er tre av dem. Byene får økonomisk støtte fra EU til tiltak som reduserer klimagassutslipp – skulle de lykkes, ville det ha en betydelig effekt, både direkte og indirekte.

– Vi har sju år igjen. Innen 2030 må en vesentlig klimaomstilling skje. 1,5-gradersmålet, som sikrer oss en levelig fremtid, er i ferd med å bli utenfor rekkevidde. Klimaomstilling henger tett sammen med naturmangfold og sosial bærekraft, sier Annemie Wyckmans.

Wyckmans er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder for NTNU Smart Sustainable Cities ved Fakultet for arkitektur og design.

Handler om mer enn utslipp

For å nå målene om en klimanøytral fremtid, må vi ta utgangspunkt i våre byer, tettsteder og nabolag, mener professoren.

– Et bærekraftig samfunn er ikke bare klimanøytralt, det er også inkluderende, vakkert, robust, rettferdig og regenerativt – det retter opp i gamle feil og skaper bedre omgivelser. Folk vil ikke følge en klimaavtale med mindre de føler at den gir mestring, mening og medvirkning, og at den fører til en positiv utvikling og et bedre liv. Kunst og kultur kan utfordre byer og lokalsamfunn til å gå bort fra business as usual, til kritisk å reflektere over egne prosedyrer, og til å sette sammen kunnskap og erfaring igjen på nye måter, sier hun.

Stavanger er en av de hundre europeiske byene som skal forsøke å bli klimanøytrale innen 2030. Foto: Gary Bembridge

Trøndersk test-hub

NTNUs Smart Sustainable Cities-program leder per i dag fire EU-finansierte prosjekter der dette testes ut i praksis (+CityxChange, CrAFt, NEB-STAR og Re-Value), med norske og europeiske byer, næringsliv, innbygger- og kulturorganisasjoner, og andre samfunnsaktører.

– I prosjektene jobber vi blant annet med bruk, bevaring og ombygging av eksisterende bygninger, infrastruktur og kulturarv, bedre kontakt med naturen, å skape tilhørighet og tillit gjennom kunst og kultur, og nye former for verdiskaping. Vi har også skapt plussbydeler i Trondheim, og prøver å påvirke nasjonalt regelverk for at flere skal kunne gjøre dette uten å måtte be om dispensasjon, forteller Wyckmans.

Gjør opp status over frokost

Tirsdag 10. januar arrangeres Brød og miljø i Trondheim i anledning Teknas kursdager, og temaet er lokale løsninger for klimanøytrale byer.

– Under frokostseminaret kommer flere av våre prosjektpartnere fra Trondheim, Stavanger og Ålesund til å fortelle om det ambisiøse arbeidet de gjør i prosjektene. I tillegg til disse tre byene bidrar også Larvik og Bø til disse eksperimentene. Sammen kan vi lære mye fortere og bredere som samfunn, avslutter Wyckmans.