Nyhet

Ut mot fortetting

Sivilarkitekt Per Th. Grimnes er kritisk til arkitektene som vil åpne for fortetting i Stavangers småhusbebyggelse.


Trehus-bebyggelsen Stavanger skal være Europas største samling av trehus. Nå går debatten om fortetting eller ikke-fortetting . Foto: Gary Bembridge

I Stavanger fortsetter debatten om fortetting i sentrumsnære småhustrøk. Debatten begynte med arkitekt Tor O. Austigards innlegg hvor han ønsker en oppmyking i kommuneplanen.

Austigard skriver i Stavanger Aftenblad at «Stavanger har valgt å frede den gamle trehusbyen for vesentlig fortetting, til tross for at en fortettet trehusby (…) kunne gitt oss den kortreiste hverdagsbyen alle byutviklere drar til København for å beundre».

Frykter konsekvensene

Austigard har fått støtte fra blant annet, Henrik Lundberg, sivilarkitekt i Kap − Kontor for Arkitektur og Plan, mens kommunens egne planleggere forsvarer dagens politikk om fortetting langs kollektivlinjer.

Per Th. Grimnes, pensjonert sivilarkitekt og sjefarkitekt for kommuneplanen, har også engasjert seg. I et innlegg i Stavanger Aftenblad, skriver Grimnes at Austigards analyse er «særdeles svakt fundert».

– Vi er mange som er redd for hva som vil skje med en oppmyking av kommuneplanen. En liberalisering kan fort utvikle seg til noe som ikke er positivt sier Grimnes til Arkitektnytt.

Per Th. Grimnes, pensjonert sivilarkitekt og sjefarkitekt for kommuneplanen, engasjerer seg i debatten om fortetting av småhusbebyggelsen i Stavanger. Foto: privat

Lang kamp for vern

Grimnes har selv bodd i i trehusbebyggelsen i Stavanger sentrum siden 1968. Her har han vært vitne til hvordan mindre utbyggere lenge tok seg til rette og gjorde betydelige inngrep på tomter i nabolaget.

Dette førte til lokal motstandskamp fra nystiftede velforeninger og etableringen av foreningen Vårt Stavanger. Det var disse grasrotinitiativene som presset frem en kommuneplan som ga et tydelig vern av trebusbyen i indre Stavanger.

Grimnes har ingen tro på at en oppmyking av denne planen vil skape rimeligere boliger, verken i trebusbyen i sentrum eller sentrumsnære villastrøk. Det motsatte er mer sannsynlig, mener han.

– Byggmestre vil kappes om å komme i besittelse av eiendommer som åpner for fortetting. Prisen på enkelt eiendommer vil gå opp når det kan fradeles en byggeklar tomt i hagen. Kjøpere som vil ha eiendommen som bolig med hage, blir da lett skviset ut – i hvert fall vil prisen gå opp – ikke ned slik Austigard tror, sier Grimnes.

Per Grimnes trekker frem boligprosjektet Holmegenes (Haga & Grov) som et vellykket fortettingsprosjekt i Stavanger.

– Ikke et lokk

Det er likevel ikke en fullstendig statisk og konserverende utvikling av småhus områdene Grimnes forsvarer. Også han ser behovet for nye prosjekter enkelte steder og peker på suksesser som Vindmøllebakken (Helen & Hard) og boligprosjektet Holmegenes (Haga & Grov).

– Målet er ikke å legge lokk over trebusbyen. Den må få utvikle seg på sine egne premisser og med et sterkt vern i bunn. Min konklusjon er derfor at man gjerne må komme med nye initiativ, men at alle slike initiativ må reguleres.

Tilslutt mener han at vernet av trehus, villaer og hager også har en miljødimensjon.

– Visjonen til Stavanger er å være en grønn by. Private hager er et veldig viktig innslag i denne grønne visjonen. Vi har bodd i huset vårt i 50 år og er selvforsynt med urter, høster plommer, bær og rabarbra – midt i byen. Det er jo helt fantastisk.