Nyhet

Ukraina: Takker for støtten

Kharkiv arkitektskole takker for internasjonal støtte. Samtidig sender de en rapport fra en skole i krig.


Arkitekt og rektor ved Kharkiv arkitektskole, Oleg Drozdov, sammen med skolens studenter. Foto: Kharkiv arkitektskole (KhSA)

I februar har det gått ett år siden Russlands invasjon av Ukraina startet. Da markerer også Kharkiv arkitektskole (KhSA) at det er ett år siden deres skole ble drevet på flukt fra etterhvert okkuperte Kharkiv til mer fredelige Lviv – vest i landet.

Som arkitektskole i eksil har de vært avhengig av støtte fra eksterne donorer. I et nylig utsendt nyhetsbrev takker de nå for støtten.

– Vi setter oppriktig pris på alle bidrag vi har fått i denne høyst usikre tiden for både skolen og landet vårt. Det ville vært så mye vanskeligere å holde skolen åpen og støtte studentene våre uten deres hjelp, heter det i en felles uttalelse fra rektor Oleg Drozdov, viserektor Iryna Matsevko (begge gjestet Norge høsten 2022), studenter og øvrige ansatte.

Nytt liv i Lviv

Sammen med takken kommer det også fyldig rapport fra en skole, som i et ytterst vanskelig år har snudd seg rundt og tatt aktive valg for både å overleve og se fremover – forbi krigen.

Siden krigsutbruddet har flere studenter og ansatte vervet seg, andre har flyktet fra landet. Ifølge skolen ble en av studentene ved skolen i april 2022 drept da han var med å forsvare Kharkiv mot russiske styrker.

I Kharkiv forlot de en nylig rehabilitert skole, utstyr og rom tilpasset arkitekturundervisning. Der hadde de også Ukrainas største bibliotek innen engelskspråklige arkitekturbøker. Likevel valgte skolen å fortsette aktiviteten i Lviv, hvor de har flyttet inn hos Kunstakademiet i byen.

«Vi valgte denne veien fordi vi vet at arkitekter spiller en sentral rolle som tverrfaglige samarbeidspartnere og talspersoner for våre fysiske omgivelser og i det politiske landskapet – en rolle som bare vil bli viktigere gitt Ukrainas gjenoppygging etter krigen», heter det i nyhetsbrevet.

I høst ble det også tatt opp et helt nytt kull med studenter. Det er i dag totalt 109 studenter og 36 ansatte ved skolen i dag. Det finnes også eksempler på ukrainske arkitekter som har flyttet motsatt vei – fra utlandet til Lviv for å støtte skolens arbeid.

– Før invasjonen snakket vi om et delvis samarbeid med Kharkiv Arkitektskole. Men etter 24. februar (invasjonsdatoen i 2022 journ. anm.) følte jeg behovet for å hjelpe landet mitt så mye som mulig. Så jeg bestemte meg for å komme [til Lviv] og undervise våre fremtidige arkitekter, sier Anna Pomazanna, i dag lærer ved KhSA, i nyhetsbrevet.

Selvbygger-teknologi utviklet av den japanske Pritzker-prisvinnende arkitekten Shigeru Ban har i regi av skolen blitt brukt til oppgradering av flyktningemottak i Lviv. Her før og etter bilde. Foto: Kharkiv arkitektskole

Søker nye partnerskap

På grunn av krigen har også skolens pensum og kurskatalog endret seg. Det er nå egne kurs dedikert til gjenoppbygging. Selv om mange studenter åpenbart sliter med traumer fra krigen, er det også en helt egen motivasjon blant studentene, heter det fra skolen.

Også internasjonale gjesteforelesere har deltatt i undervisningen. I høst holdt blant annet den japanske Pritzker-prisvinnende arkitekten Shigeru Ban kurs for studentene. Teknologi utviklet av samme arkitekt ble også brukt da skolens studenter deltok i arbeidet med å oppgradere ulike mottak for internt fordrevne flyktinger (se bilde over).

Samtidig har ansatte ved Kharkiv arkitektskole deltatt på over 30 internasjonaler konferanser og arkitekturfestivaler – deriblant Oslo Urban Week i september. Dette gjør de blant annet for å øke samarbeidet med resten av Europa, men også for å få inn den støtten som trengs for videre drift av skolen:

«For å oppnå målene våre, trenger vi mer plass og flere ansatte. Vi ser derfor aktivt etter nye akademiske partnerskap og kilder til finansiering», skriver de i oppdateringen.

Ikke-sovjetisk urbanisme

Nye studentkull planlegges innrullert til høsten. Samtidig planlegges et nytt masterprogram i «urban planlegging og design».

«Dette vil være det første masterprogrammet av denne typen i Ukraina, som ikke er basert på Sovjet, men fundamentert på dagens kontekst», heter det i nyhetsbrevet.

– Programmet utvikles nå som en respons på de fysiske og sosiale endringene som nå skjer i Ukrainas urbane og halv-urbane område, sier rektor Oleg Drozdov, i samme tekst.

For mer informasjon om Kharkiv arkitektskole og hvordan deres arbeid kan støttes, se her.