Nyhet

Tjuvstarter kongress

Verdenskongressen for arkitekter (UIA) lader opp til neste års storarrangement i København med digital samtale om ny ressursbruk i byggebransjen.


Natalie Mossin er president for UIA Verdenskongressen, som arrangeres i København 2-6 juli, 2023. Foto: Nana Reimers

Den 2-6 juli 2023, arrangeres Verdenskongressen for arkitekter (UIA) i København under tittelen «Sustainable Futures – Leave No One Behind». Dette er første gang kongressen blir holdt i Norden, men allerede 17. november tjuvstarter kongressen med det digitale arrangementet «Rethinking Resources», som til tross for engelsk navn holdes på dansk og norsk.

– Verdenskongressen er ikke bare det som skal skje neste år. Den gir oss, den nordiske arkitektstanden, også et talerør til å få i gang en større samtale om kongressens tema: «Hvordan våre bygde omgivelser kan bidra til å oppnå en bærekraftig fremtid», sier Natalie Mossin, president for Verdenskongressen for arkitekter, til Arkitektnytt.

Ikke bare arkitekter

På det digitale møtet 17. november vil Anders Lendager, direktør og grunnlegger av danske Lendager Group og Randi H. Augenstein, direktør og arkitekt i Helen & Hard, dele sine erfaringer med nyskapende ressursbruk.

– Dette er svært dyktige tegnestuer som skal legge frem sitt arbeid. Min forventing er at dette selvsagt er relevant for våre arkitektkollegaer, men at dette ikke bare blir relevant for arkitekter. Mitt håp er at også andre aktører, byggherrer, kommuner, materialprodusenter og ingeniører kan la seg inspirere. For vi klarer bare å oppnå målene våre i gode partnerskap.

Hva kan nordiske arkitekter bidra med for at verden skal nå FNs bærekraftsmål? Det er en av tingene som samtalen rundt Verdenskongressen for arkitekter i København skal handle om neste år. Her utsikt ved Krøyers Plads, en bygning i Christianshavn-området i København sentrum. Foto: Martin Heiberg

Nordiske løsninger

Målene Mossin og verdenskongressen snakker om for bransjen er spesielt FNs 17 bærekraftsmål som ble lansert i 2016, men også målene i Brundtland-rapporten «Vår felles fremtid» fra 1987 har vært viktige for kongressens arbeid.

– Kombinasjonen av sosial og miljømessig bærekraft er viktig for Verdenskongressen. Vårt håp med å arrangere dette i Norden for første gang, er å vise frem hva nordiske arkitekter har utviklet av løsninger og perspektiv for å svare ut disse utfordringene verden står overfor, sier hun.

– Hvorfor skal man delta på det digitale seminaret 17. november?

– Fordi vi her får oppleve konkrete løsninger i praksis. Alle krisene verden står overfor med klima, artstap og fattigdom blir fort fjerne størrelser i en ukjent fremtid. Da er det viktig å se hvordan man innenfor vår profesjon konkret jobber for en bedre versjon av denne fremtiden.

Det digitale seminaret «Rethinking Resources» er et samarbeid mellom Verdenskongressen, Norske arkitekters landsforbund, Arkitektforeningen (DK) og den Norske Ambassade i København. For mer informasjon se her.