Byutvikling

Skaper bedre steder med «mikro-stordata»

– Vi vil ikke ende opp som et verktøy for gentrifisering. Det er ikke derfor vi startet dette, sier Mariela Alfonzo, daglig leder og grunnlegger av State of Place. I morgen taler hun på Oslo Urban Arena.

– Vår metode, som knytter State of Place-indeksen til økonomisk gevinst, kan bli knyttet til andre gevinster, som sikkerhet for fotgjengere, klimagassutslipp eller lykke og velvære, sier Mariela Alfonzo. Foto: State of Place

Med tre pågående oppdrag i Norge, foredrag under Arendalsuka og på Oslo Urban Arena, og finansiering fra blant annet milliardærarving Tharald Nustad gjennom Katapult, er Dr. Mariela Alfonzo aktuell på mange fronter.

State of Place, som hun grunnla i 2011, har utviklet et digitalt verktøy for planlegging av bedre byer. Ved å telle tilstedeværelsen av 300 ulike typer objekter eller funksjoner på gatenivå, vil man kunne få en poengscore for en gitt gate, strøk eller by. Poengene registreres i ti kategorier, hvor kunden kan gå inn og se hvilken kategori som har mest behov for forbedring, avhengig av målsetningen de har satt seg, det være seg økt trygghet, estetikk eller husleie.

Miami, psykologi, arkitektur

Alfonzo har en Ph.D i Urban planning fra University of California, der hun studerte hvordan man kunne kvantifisere sosiale- og helsemessige verdier, hvis man planla for en by som oppfordret til å gå i stedet for å være bilbasert.

 – Jeg tok på meg oppdraget å fremme en bedre byutforming, men bakgrunnen min fra universitetet var opprinnelig psykologi og arkitektur. Den samfunnsvitenskapelige fremgangsmåten jeg er opplært i, som er datadrevet og evidensbasert, tillater ikke at man bare forteller folk hva man tror er den riktige måten å designe på. Jeg ville ha bevis for hva som betydde noe, og hvilke designelementer som var sannsynlig at ville fasilitere en gitt oppførsel. Hva vil få folk til å velge å gå i stedet for å kjøre, og hvilke fordeler får man av det?

 Alfonzo ble opptatt av byutvikling etter å ha vokst opp i forstaden i Miami, hvor planleggingen dreide seg rundt privatbilismen, og hvor alternativet til persontransport var dårlig utviklet.

 – Jeg forstod ikke hvorfor vi designet byen vår på den måten, når det helt opplagt også var andre nabolag i Miami som ikke var designet slik. 

Ved å telle tilstedeværelsen av 300 ulike typer objekter eller funksjoner på gatenivå, lager State of Place-metoden en poengscore for en gitt gate, strøk eller by. Foto: State of Place

I 2005, under doktorgraden, begynte Alfonzo å arbeide som konsulent, og jobbet med hvordan å knytte forskningsarbeidet til planlegging og implementering i den virkelige verden. Via tenketanken The Brookings Institution i Washington DC kom hun i kontakt med eiendomsutviklere som utfordret henne til å knytte funnene til økonomi. Tallenes tale var klare: Økning i poeng på indeksen korrelerte med for eksempel økt husleie og økt salg i butikkene.

 – Økonomi var det viktigste å vise til for å få folk til å ville skape endring, men noen ville ha bevis for fordelene også i et bredere perspektiv. Vår metode, som knytter State of Place-indeksen til økonomisk gevinst, kan bli knyttet til andre gevinster, som sikkerhet for fotgjengere, klimagassutslipp eller lykke og velvære. Også bredere økonomiske faktorer, som hvor mange nye jobber som blir skapt, eller endring av antallet tomme lokaler, kan måles. Vi har tenkt til å måle mye. Vi vil ikke ende opp som et verktøy for gentrifisering. Det er ikke derfor vi startet dette.

 – Har dere hatt kunder som er bekymret for de økonomiske konsekvensene ved gentrifisering, som ikke ønsker disse endringene?

 – Man vil at et sted skal bli bedre, men man vil at de som bor der allerede også skal få ta del i de godene forbedringene gir. Dette systemet gjør det mulig å begynne å planlegge for det uunngåelige. Det tillater deg å estimere hva verdistigningen kommer til å være helt konkret. Det er en øyeåpner for utviklere, enten det er kommunen eller private, så man kan begynne å legge planer fem år før det skjer. Kan man bøte på disse konsekvensene ved å lage subsidier, lokale arbeidstreningsprogrammer, eller hjelpe lokale kjøpmenn med hvordan de kan tilpasse seg det endrede markedet?

Stavanger, Økern og Katapult

I flere måneder har State of Place vært i Norge og gjort oppdrag, blant annet for arkitektkontoret Space Group, hvor de veileder designprosessen til en konkurranse om Nytorget i Stavanger, og for SoCentral som jobber med en alternativ plan for Økern. Alfonzo forteller at de typisk er involvert helt i startfasen av et prosjekt for å kartlegge behov, og senere mot sluttfasen for å kjøre ulike scenarier i State of Place-indeksen.

Alfonzo og teamet kom første gang til Norge da de ble utvalgt til å være med på et «Accellerator Program for startups» arrangert av Katapult i Oslo. Katapult og Accellerator-programmet eies av Nordic Impact Group, et investeringsselskap som satser på fremtidsoptimistiske og teknologibaserte firmaer.

 – Vi fikk kapital i bytte mot aksjer. Vi var også med på et tre måneders mentorprogram og fikk tilgang til nettverket deres i Oslo og Norge. Slik fikk vi flere kunder her, forklarer Mariela.

 Alfonzo bor for tiden i Shanghai, mens teknologisjefen fra Oakland i USA har bestemt seg for å flytte til Oslo fordi han liker seg så godt.

En lengre versjon av intervjuet vil stå i neste utgave av Arkitektnytt.