Nyhet

Selvangivelsen: Vindveggen Arkitekter

– Gleden over å skape fysiske omgivelser i samarbeid med andre mennesker er avgjørende, forteller Vindveggen Arkitekter i månedens selvangivelse.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 05/2021
Vindveggen Arkitekter hentet navnet fra et 650 meter langt tregjerde på Svelle i Romerike som skulle beskytte tømmeret ved lensene i Fetsund mot vær og vind. Her er de ansatte på tur til fugletårnet i Nordre Øyeren naturreservat, som kontoret har tegnet. Foto Vindveggen Arkitekter

Hvem? Vindveggen Arkitekter

Hvor? Lillestrøm, Romerike

Antall ansatte i 2021: 15

Antall ansatte i 2018: 17

Fagfordeling:
11 arkitekter (8 sivilarkitekter/master), 2 interiørarkitekter/fargerådgivere, 1 teknisk tegner/BIM-ansvarlig og 1 dronepilot

Omsetning i 2020: 23,2 millioner kroner
Omsetning i 2019: 24,8 millioner kroner
Omsetning i 2018: 27,8 millioner kroner

Timepris:
Mellom 920 og 1320 kroner ekskl. mva.

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Kommunehus, barne- og ungdomsskoler, brannstasjon, barnehage, siste trinn i et større boligprosjekt, omsorgsboliger, svømmehaller, eneboliger og regulering av et hotell med 200 rom.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Flere kommuner, entreprenører, eiendomsutviklere og andre private kunder/foretak.

Hvilken eierstruktur har dere?
Seks partnere, alle er ansatte i bedriften.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Vi har fem-seks interne prosjektledere som leder de litt større oppgavene. For øvrig er det en relativt flat struktur. Alle ansatte kan løse oppgaver selvstendig som saksbehandlere og i sammensatte prosjektteam, ofte bestående av to-fire ansatte. Teamene settes sammen på bakgrunn av egenskaper og kapasiteter og tilgjengelige ressurser. Et tett og godt samarbeid er avgjørende både internt og eksternt.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Utvidelse av eksisterende terrasse og en ny hagepaviljong for en enebolig.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Haneborgåsen Panorama, 150 relativt store leiligheter over 3 utviklingstrinn. Omtrent 12 000 timer over 5-6 år.

Hvordan er mulighetene i 2021? Har pandemien påvirket hverdagen deres?
Mulighetene ser gode ut fremover i 2021, men året startet med permittering av ni ansatte i 50 prosent de første tre månedene. Nå ser det bedre ut, og vi nærmer oss en mer normal situasjon, selv om halvparten fortsatt sitter på hjemmekontor. Det tette og gode daglige samarbeidet blir mer krevende når man sitter spredt. Prosjektmøtene på Teams blir ofte mindre effektive når det gjelder faktiske avgjørelser, og fremdriften på prosjekteringen kan bli svekket. Vi opplever at covid-situasjonen bremser igangsettingen av kommunale prosjekter, og at ventetiden mellom forprosjekt og gjennomføring har blitt lengre.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Vi satser videre på rammeavtaler med kommuner, i tillegg til at vi ønsker å gjøre en del prosjekter for små og store private aktører. FutureBuilt har utvidet sitt satsingsområde til å inkludere Lillestrøm kommune. Dette ser vi på som svært spennendeog noe som gir oss en unik mulighet til å gjennomføre gode helhetlige miljøprosjekter. BIM-prosjektering er et område vi stadig utvikler og forbedrer. Det blir helt naturlig å finpusse på denne kapasiteten også i årene fremover.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi forsøker etter beste evne å ha en helhetlig miljøtankegang i våre prosjekter, men det er helt avgjørende at bestillerleddet setter premissene dersom man skal lykkes. Vi har vært en miljøfyrtårnbedrift i tre år og arbeider nå med en re-sertifisering, noe som bidrar til økt bevissthet rundt klimaspørsmålet i den daglige kontordriften. Vi har aktivt bidratt til at flere prosjekter er realisert med solstrømanlegg de siste årene, noe vi har stor tro på som fornybar kraftkilde i årene fremover, gjerne integrert i bygg. Solcellepaneler har også kommet ned på et gunstig prisnivå den siste tiden, noe som har gjort det enklere å forsvare investeringen også ut fra et kost-nytte-prinsipp, ikke bare som et fornuftig miljøtiltak.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Åpent kontorlandskap medfører kort «avstand» mellom alle ansatte, uansett roller i bedriften. God lagånd og tett samarbeid er nøkkelord i hverdagen. Vi er medlem av Arkitektbedriftene og følger tariffavtalen mellom AiN og Afag med 37,5 timers arbeidsuke og betalt lunsjpause. Vi har en gunstig forsikringsordning gjennom Tryg og en normal OTP-avtale for alle ansatte. Normalt gjennomfører vi en studiereise hvert annet år.

Suksesskriterier:
Vi ønsker å skape god miljøtilpasset arkitektur som begeistrer. Utfordrende og varierte oppgaver inspirerer oss i hverdagen. Gleden over å skape fysiske omgivelser i samarbeid med andre mennesker er avgjørende.