Nyhet

Selvangivelsen: Våg Lofoten AS

Arkitektkontoret Våg i Lofoten mener den lokale tilknytningen gir en nærhet til folkene og til prosjektene som gjør at arbeidet føles meningsfullt.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 07/2021
– Vi skal være stolte av det vi gjør, og vi skal ha det artig når vi jobber, er oppskriften bak Våg i Lofoten. F.v: Aapo Ilmari Rautio, Markus Schwarz og Tora Arctander. Foto Våg arkitekter

Hvem?
Våg Lofoten AS

Hvor?
Ballstad, midt i Lofoten

Antall ansatte i 2021: 3

Antall ansatte i 2018: 3

Fagfordeling:
2 arkitekter og 1 arkitekt/planlegger

Omsetning i 2020: 2 309 000

Omsetning i 2019: 3 591 000

Omsetning i 2018: 2 652 000

Timepris: 1150,–

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Et par større boligprosjekter, utvidelse av et turistanlegg med restaurant og konferansesenter og utvikling av Ballstad Servicehavn.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Private byggherrer, lokal utbygger/entreprenør og et eiendomsutviklingsselskap.

Hvilken eierstruktur har dere?
Aksjeselskap med to partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Én av partnerne er daglig leder med ressurs- og økonomiansvar, men vi har ellers en flat struktur. I en liten organisasjon som vår er vi tett på hverandres prosjekter og prosesser i det daglige, men vi holder også kontormøter hver fjortende dag.

Minste pågående prosjekt i omsetning?
Et tilbygg til et bolighus.

Største pågående prosjekt i omsetning?
Transformasjon av et eldre fiskebruk til boliger og hotell. Alle faser inkludert reguleringsplan.

Hvordan er mulighetene i 2021? Har pandemien påvirket hverdagen deres?
Smittetrykket har vært lavt i Lofoten, og vi har bare hatt hjemmekontor noen få perioder, når barnehagene har vært stengte og ved lokale utbrudd. Arbeidshverdagen vår har i liten grad vært preget av pandemien, selv om det har påvirket fremdriften for noen av prosjektene. Turistnæringen har vært hardt rammet, men mange av aktørene bruker denne perioden til å planlegge og bygge for tiden som kommer etter, og det skaper en del arbeid for oss fremover.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Først og fremst vil vi jobbe for å bli større og øke kapasiteten, slik at vi er bedre rustet til å ta de oppdragene vi ønsker. Vi har nylig ansatt en arkitekt og det vil være behov for minst én til i løpet av det kommende året. Vi skal øke vår kompetanse innen bærekraft, og vi jobber mot å skaffe flere større, offentlige prosjekter og rammeavtaler. Vi har mye erfaring med å planlegge og bygge langs kysten, spesielt i fiskeværene, hvor det trengs god forståelse av hvordan ulike interesser og arealer forvaltes, av lokal industri, tradisjonell arkitektur og av de verdiene og potensialene som ligger havet, for å nevne noe. Dette skal vi fortsette å jobbe med, og bli enda bedre på.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Det korte svaret er at det foreløpig ikke påvirker arbeidet vårt nok. Det er en selvfølge å tenke bærekraft i hvert eneste prosjekt, uavhengig av skala, og vi jobber med å integrere dette i arbeidet vårt i alle faser, men vi har en vei å gå. Akkurat nå jobber vi med et transformasjonsprosjekt hvor bærekraft og gjenbruk skal sette premissene for salgskonsept, arkitektur, gjennomføring og drift. Her har vi en byggherre som ser verdien av å jobbe helhetlig med bærekraft, og det gir oss muligheten til å realisere bærekraftige løsninger og øke vår kunnskap innenfor området. Vi jobber for å få flere slike prosjekter i fremtiden, og ønsker å høyne kompetansen vår. Med hensyn til problemstillinger knyttet til klimaendringer, havnivåstigning og økologi har vi gode samarbeid med andre fagområder.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?

Vi er medlem av Arkitektbedriftene og følger tariffavtalen mellom dem og Afag, med 37,5 timers arbeidsuke og betalt lunsj. Vi setter av sju prosent i innskuddspensjon til alle ansatte, og vi har gode forsikringsordninger

Suksesskriterier:
Den lokale tilknytningen vi opplever når vi bor og jobber i Lofoten, gir oss en nærhet til folkene og til prosjektene som gjør at arbeidet føles meningsfullt, og som motiverer oss til å alltid strekke oss for å finne de beste løsningene. Høy fagkompetanse og god arkitektur skal alltid være kjernen i vår virksomhet, og gjennom arbeid med varierte og interessante oppgaver lokalt, bygger vi opp et fagmiljø som kan skape positive ringvirkninger også utenfor regionen. Vi jobber som et lag, og vi tror at de beste prosessene og prosjektene oppstår når hver enkelt har eierskap til dem. Vi skal være stolte av det vi gjør, og vi skal ha det artig når vi jobber.