Nyhet

Selvangivelsen: Tanken arkitektur

Arkitektene i Helgeland ser lyst på fremtiden og kan rapportere om mye positivitet og høy aktivitet.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 03/2021
Tenk tanken! Tanken arkitektur ved fire av dem. F.v. Cecilie Johansen, Robin Söderkvist, Shohreh Vahed og Lars Kristian Sjøvold. Foto Tanken arkitektur

Hvem?
Tanken arkitektur

Hvor?
Hemnesberget på Helgeland

Antall ansatte i 2021: 6

Antall ansatte i 2018: 3

Fagfordeling:
Fire sivilarkitekter med master i arkitektur, én praktikant som er arkitektstudent på fjerde året ved NTNU, og én kunststudent.

Omsetning i 2020: 9,26 millioner kroner

Omsetning i 2019: 5,16 millioner kroner

Omsetning i 2018: 4,07 millioner kroner

Timepris:
Timeprisen varierer mellom 900–1150 kr i timen.

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
De mest omfattende prosjektene det siste året har vært offentlige prosjekter som en barnehage og en videregående skole samt et større boligprosjekt.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?
Vi fakturerer private kunder, entreprenører samt private foretak og offentlige aktører.

Hvilken eierstruktur har dere?
Fem eiere, der tre partnere er ansatte i bedriften.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere?
Vi har en så flat struktur som mulig.

Minste pågående prosjekt i omsetning:
En møbeldesignoppgave der vi utvikler et skrivebord.

Største pågående prosjekt i omsetning:
Flere offentlige prosjekter og et større boligprosjekt.

Hvordan er mulighetene i 2021? Har korona påvirket hverdagen deres?
Når det gjelder korona, så har vi vært så heldige/dyktige at det ikke har påvirket oss i veldig stor grad. Vi har hatt perioder med hjemmekontor og har rigget oss slik at vi skal kunne arbeide godt og komfortabelt hjemmefra. Vi har et bredt faglig satsingsområde og har ikke merket noen reduksjon i aktivitet eller forespørsler. Slik situasjonen er nå, har vi mange forespørsler og mange pågående prosjekter, og vi merker at det er stor positivitet og høy aktivitet rundt oss. Vi ser veldig lyst på fremtiden.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene?
Å satse på å ha det faglig stimulerende og trivelig på jobb. Vi vil arbeide med prosjekter som er meningsfulle for oss, og på prosjekter som bidrar med positiv energi til mennesker i by og land, hovedsakelig i Nordland. Vi vil bidra til bærekraftige prosesser i byggebransjen og bygge videre på vår strategi om å ha et bredt satsingsområde innenfor arkitekturfaget. Det gjør oss tilpasningsdyktige overfor endringer i markedet. Vi vil utvide staben og satse mer på prosjekter i mellomstor skala.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?
Vi er alltid på jakt etter den beste måten å løse et prosjekt på ut fra et bærekraftperspektiv. Vi er vitebegjærlige og ønsker å utvide våre kunnskaper med hensyn til materialbruk og byggemetoder.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?
Vi har en flat struktur og har fokus på det vi kaller «vi-kultur». Det er Tanken arkitektur som står bak det vi leverer. Vi er «én for alle, og alle for én». Bedriften har vokst fra én til seks ansatte i løpet av fem år, og når nye mennesker blir en del av teamet, endrer og utvikler bedriften seg. Tanken arkitektur er konstant i bevegelse. Hos oss skal det være plass til å være seg selv og å utvikle seg i den retningen man ønsker. Vi er alle med og diskuterer strategier, hvilke prosjekter vi skal gå for, og hvilken retning vi skal bevege oss i. Vi har kontor på Hemnesberget, der vi har kjøpt og pusset opp det gamle banklokalet. Her har vi godt med plass, rikelig med luft og lys og muligheter for å vokse. Kontoret vårt ligger supert til med kontakt med torget mot nord og spektakulær utsikt over fjorden mot sør.

Suksesskriterier:
Vi arbeider aktivt med å ha et godt miljø og gode relasjoner. Vi satser på faglig utvikling for den enkelte og kontoret som helhet. Og vi satser videre på et bredt satsingsområde innenfor arkitekturfaget.