Nyhet

Selvangivelsen: Studio Vabø

Studio Vabø er et av landets minste arkitektkontor, men det mangler ikke på ambisjoner. Hverken på kontorets eller fagets vegne.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 10/2022
Studio Vabø i Stavanger er så langt enpersonskontoret til Lise Vabø, men ambisjonene er flere ansatte og å jobbe i hele landet. Foto: Marie Von Krogh

Hvem: Studio Vabø AS ved Lise Vabø

Hvor: Holder til i Stavanger, men med et ønske å jobbe i hele landet.

Antall ansatte i 2022: 1 ansatt

Antall ansatte i 2019: 1 ansatt

Fagfordeling: Diploma of Architecture (Riba part II)

Omsetning i 2021: 142 000,-

Omsetning i 2020: 1 276 000,-

Omsetning i 2019: 1 052 000,-

Timepris: 1050,- eks mva.

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året: Nå har jeg nettopp kommet tilbake på jobb etter permisjonstid. Når det er sagt har det medgått mye tid til to hytteprosjekt samt en totalrestaurering av bolig fra 1915, med ny garasje og hagestue.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden: I hovedsak private byggherrer.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere: Med kun én eier og ansatt har jeg alene ansvar for drift og produksjon av arbeid. Hver mandag tas en gjennomgang av hva som skal leveres og produseres i løpet av uken. Det legges en langsiktig plan frem til ulike deadlines.

Minste pågående prosjekt i omsetning: Altan og fasadeendring av bolig med leiligheter, datert 1850.

Største pågående prosjekt i omsetning: Mulighetsstudie for offentlig fritidsbygg i Stavanger.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene: Studio Vabø vil alltid ha et ønske om å kombinere nytt og gammelt, da jeg tror man kan dra mye lærdom fra det som har vært. Målet nå må være å nå bredere ut og delta i nye arbeidsformer gjerne i samarbeid med andre.

Hvilke debatter som omhandler arkitektur er mest aktuelle der dere holder til: Studio Vabø engasjerer seg i utviklingen og fortettingen av Stavanger og Sandnes, så vel som transformasjonen av gammel bygningsmasse. Av spesiell interesse akkurat nå er den eventuelle rivingen av det gamle politikammeret ved Nytorget i Stavanger. Nytorget byr på et fint byrom som vil endres drastisk ved oppføring av nytt høyt bygg. Tidligere har Studio Vabø, i samarbeid med Hoem & Folstad og Arkitekt, Folstad Knut, tatt del i den offentlige debatten om utviklingen av Paradis-området i Stavanger i form av en mulighetsstudie. Nyere illustrasjoner illustrerer en mer sympatisk tilnærming til bydelen, noe som er en seier i seg selv.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige: Jeg er opptatt av at vi kan lære fra de gamle bygningsprinsippene i byen vår, Stavanger, hvor trehus har stått i over 100 år. Nye prosjekter som prosjekteres foreslås alltid bygget av holdbare materialer, som for eksempel kjerneved. En bærekraftig materialpalett vil overleve vær og vind, samt stå imot skiftende trender. Nye bygg, så vel som gamle, foreslås gjerne isolert med trefiberisolasjon, som puster sammen med bygget. Så langt det lar seg gjøre er gjenbruk og bruk av lokale ressurser å anbefale.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: Da Studio Vabø er et en-manns kontor står jeg alene for inntjening, administrative oppgaver og produksjon. Med det sagt etterstreber jeg en flat struktur og en ærlig holdning ovenfor kunder og eventuelt fremtidige ansatte.

Hva er historien bak navnet deres: Ved studier i London var man alltid delt inn i klasser eller «Studio». Et studio var betegnelsen for rom for kreativ flyt, så jeg synes Studio Vabø lød bra!

Suksesskriterier: God kommunikasjon med oppdragsgiver og byggmester. Gjennomarbeidede prosjekt som dekker kundens behov og ivaretar dets omgivelser. Ambisjonen er å ivareta en nysgjerrighet og glede for faget i alle mulige oppgaver.

Nettside: www.studiovabo.com