Nyhet

Selvangivelsen: SLA skaper bynatur

Med utgangspunkt i naturens prosesser og naturens psykologiske betydning for mennesker, former det tverrfaglige landskapsarkitekt-kontoret en ny type natur. 


Fra papirutgaven Arkitektnytt 05/2020
Oslo-kontoret til SLA Norge består av 28 ansatte, som blant annet jobber med det nye Regjeringskvartalet i hovedstaden. «Det handler ikke bare om at vi skal overleve, men også leve!» er mottoet. Foto: SLA Norge

Hvem? 
SLA Norge

Hvor? 
Hausmanns gate 6, Oslo.

Antall ansatte i 2019: 28 ved Oslo-kontoret, cirka 100 ansatte i SLA A/S samlet.

Omsetning:
2017: 13 millioner kroner, 2018: 19 millioner kroner,  2019: 27 millioner kroner

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året? Regjeringskvartalet og Sommerrogata byrom.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden? 
Statsbygg, Bane NOR Eiendom, Hent AS, Mack Øst, OBOS, Sommerrogaten utvikling, Studentsamskipnaden i Oslo med flere. 

Hva slags type oppdrag per dags dato? 
Naturbasert byutvikling, byromsdesign, ny bynatur, nye parker, transformasjonsprosjekter, klimatilpasning og inkluderende, trygge og sikkerhetsskapende byrom. 

Hvilken eierstruktur har dere? 
Aksjeselskap med fire partnere. Datterselskap til danske SLA A/S.  

Hvilken organisasjonsstruktur har dere? 
Vi har en organisk prosjekt- og teambasert organisasjonsstruktur med fokus på tverrfaglig samarbeid, kreativitet og utvikling.

Minste pågående prosjekt i omsetning? 
Faglig rådgivning og innspill til ny byromsstrategi for Sandnessjøen for Alstahaug kommune. 

Største pågående prosjekt i omsetning? 
Nytt Regjeringskvartal og nytt Universitetssykehus i Stavanger 

Hvordan er mulighetene i 2020? 
Etter svært god økonomisk vekst, økt prosjekttilfang og et styrket faglig miljø gjennom flere strategiske ansettelser i 2019 har covid-19-situasjonen selvfølgelig påvirket våre forventninger til 2020 noe, men vi har vært heldige og er optimistiske for tiden fremover. En bred og variert prosjektportefølje innen både offentlig og privat sektor, gjør at vi forventer en fortsatt positiv utvikling. I løpet av våren har vi også ansatt ny daglig leder i Oslo, Kjersti Wikstrøm. Hun har bred erfaring med transformasjonsprosesser og tidligfase byutvikling i både offentlig og privat sektor og besitter viktige faglige, strategiske og organisatoriske kompetanser i forhold til å videreutvikle kontoret.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene? 
Å få gjennomført store og komplekse byroms- og utviklingsoppgaver med utgangspunkt i vår naturbaserte metode. Naturbasert byutvikling er selve kjernen i SLAs faglige praksis og innebærer at vi aldri ser isolert på hverken klima, miljø, natur og biologisk mangfold, fysiske strukturer, eller menneskelige og sosiale aspekter, men forener disse i en holistisk byutviklingspraksis hvor alle systemer og løsninger samvirker og legger til rette for økt livskvalitet. Med utgangspunkt i en forståelse for naturens prosesser og naturens psykologiske betydning for mennesker, søker vi å skape en ny natur – en bynatur, som ikke nødvendigvis er den samme som den naturlige «ville natur», men som lærer av naturens prosesser, og dens mange funksjonelle og estetiske egenskaper og verdier. Hos SLA har vi både antropologer, sosiologer, biologer og planteksperter. I tiden som kommer vil vi jobbe videre med å styrke våre tverrfaglige utviklingsprosesser.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige? 
I stor grad. Innsikt i naturens økosystem-tjenester og landskapsøkologisk planlegging står helt sentralt i å håndtere tiltagende press på våre byer forårsaket av klimaendringene. Derfor jobber vi også veldig bevisst med hvordan vi kan skape både nytteverdi og herlighetsverdi i alt vi gjør, slik at vi løser byenes utfordringer med vann, tetthet, overopphetning og terrortrusler, samtidig som vi skaper mer levelige og interessante bymiljøer. Det handler ikke bare om at vi skal overleve, men også leve! 

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold? 
Hos oss er det både i det daglige, og i håndtering av oppdrag, kort vei fra ledelsen til de ansatte. Uansett fartstid gis alles ideer, erfaringer, og designkompetanser plass. Vi jobber hardt for å sikre at vi er et kontor preget av åpenhet og god internkommunikasjon. Ledelsen har jevnlig dialog med de tillitsvalgte og vi har et eget utvalg for faglige og sosiale aktiviteter på tvers av organisasjonen. Vi er medlem av Arkitektbedriftene og følger tariffavtalen til Afag.

Suksesskriterier? 
Å balansere den veksten og utviklingen som vi opplever med høyt faglig nivå og ekte verdi for både mennesker, natur og byer.

For mer om SLA, sjekk ut Oslo arkitektforenings ferske Arkitektprat, der Louise Fiil Hansen fra SLA snakker med Ellen Heier fra OAFs debattkomite, Iwan Thomson fra Lala Tøyen og Arild Eriksen fra Fragment om parker og byrom.