Nyhet

Selvangivelsen: Oslotre AS

Oslotre er et byggende kontor og monterer rundt halvparten av eneboligene de tegner selv. Ambisjonen er å være et kompetansehus for trekonstruksjoner. 


Fra papirutgaven Arkitektnytt 09/2019
– Om vi skal takle de klimautfordringene, så er det ingen andre byggematerialer som kan håndtere dette på samme måte som trebaserte materialer, sier Oslotre, som utelukkende jobber med tre som materiale. Foto: Oslotre

Hvem? Oslotre AS.

Hvor? Tollbugata 6, med arkitekturstudio og snekkerverksted i Oslo sentrum. 

Antall ansatte i 2019: 14+2

Antall ansatte i 2016: 6+2

Fagfordeling: 6 sivilarkitekter/master i arkitektur, 2 ½ CAD ingeniører/byggingeniør, 2 interiørarkitekter/tekniske tegnere, 2 ½ arkitekt- intern/student, 1 økonomiansvarlig, 2 deltids tømrere.

Omsetning i 2016: 21, 6 millioner kroner

Omsetning i 2017: 24, 3 millioner kroner

Omsetning i 2018: 21, 2 millioner kroner

Timepris: Fra 950 til 1150. 

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året? Et åtte etasjes kontorbygg i tre i Moss, flere boligprosjekter av varierende størrelser, interiørarbeider i nye Munchmuseet, fem omsorgsbygg i massivtre i Alta.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden? Diverse offentlige oppdragsgivere, mye private byggherrer- og fruer, samt flere eiendomsutviklere og entreprenører. 

Hva slags type oppdrag per dags dato? En stor grad av variasjon i pågående prosjekter, alt i fra hus og hytter til kontor- og næringsbygg, studentboliger, et kulturhus, et spa-anlegg, fleretasjes leilighetsbygg i massivtre og et produksjonsbygg. Vi er et byggende kontor og monterer selv rundt 50 prosent av de eneboligene vi tegner, så vi har stort sett alltid en byggeplass gående. 

Hvilken eierstruktur har dere? Aksjeselskap med to partnere. Vi er i prosess med å ansette ny daglig leder. 

Hvilken organisasjonsstruktur har dere? Oslotre fungerer både som arkitektkontor, tre-konstruktører og montasjefirma. På den måten har vi en større kontroll på sluttprodukt, arkitektdetaljer og økonomi, fra første skisse til ferdig bygg. Vi er prosjektbasert, arbeider mye i workshop og har daglige designmøter. 

Minste pågående prosjekt i omsetning: Testlab for miljøvennlig behandling av trevirke i samarbeid med OSMO . 

Største pågående prosjekt i omsetning? Arkitekturprosjektering av et nytt boligområde i massivtre, samt tredesign- og leverandørprosjektering av trekonstruksjonen i massivtre og limtre for en tolv etasjes studentbolig på Marienlyst i Oslo.  

Hvordan er mulighetene i 2019? Vi ser en endring i hvordan markedet forholder seg til moderne trekonstruksjoner. Treindustrien har modnet og løsninger standardiseres. Prisene synker og vi er mer konkurransedyktige. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene? Fortsette å bygge solide, sunne og økonomiske bygninger i tre. Bygge videre kompetanse innenfor konstruert tømmer og robotbearbeiding, en smartere bruk av byggematerialer og deres iboende egenskaper, fokus på naturlig ventilasjon, miljøvennlige materialbruk, inneklima og helse. Oslotre skal være et kompetansehus for trekonstruksjoner, og vi ønsker å knytte til oss nøkkelressurser. 

I hvilken grad påvirker klimaspørs- målet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige? Vi jobber utelukkende med tre som bygge- materiale. Om vi skal takle de klimautfordringen,e så er det ingen andre bygge- materialer som kan håndtere dette på samme måte som trebaserte materialer. Trær i vekst produserer oksygen og binder karbon fra luften. Byggenæringen har et ansvar, da vi står for vel 40 prosent av de totale globale klimagassutslippene, og ved å bruke treet aktivt som karbonfanger, og omdanne våre byer og bygninger til karbonlagre, kan vi på sikt få til en bygningsmasse med et negativt karbon-fotavtrykk. Det har aldri vært så mange trær i Norge som nå på de siste hundre årene, og om vi fortsetter den trenden ved å plante et nytt tre for hver kubikkmeter med trevirke vi bruker i våre bygg, er det mulig å få til et nullsumspill tilsvarende byggets levetid på 60–100 år.   

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold? 37 ½ timers uke, fleksitid, dekket lunsj og telefon, vegetarkokk to dager i uken, meditasjon én dag i uken, faglig påfyll hver onsdag, fredagspils en gang i måneden + felles middager og studietur. Lønnsmessig ligger vi omtrent på snittet. 

Suksesskriterier: Fortsette å bygge marked og bygge kompetanse. Dele kunnskap og holde løsninger open-source. Foreløpig er tremarkedet vel cirka tre til fem prosent av det totale markedet i Norge og Europa, men det pågår et paradigmeskifte mot en grønnere byggenæring. Vi er avhengige av partnere for å få til større byggeprosjekter, knytte kontakter med innovative byggherrer, eiendomsutviklere og entreprenører, og fortsette samarbeidsprosjekter med andre arkitektkontorer.