Nyhet

Selvangivelsen: Fur arkitekter

Fur mener bærekraft i prosjektene krever et pragmatisk og helhetlig fokus. – Mye av klimadiskusjonen blir fort for teknisk og fragmentert når kravene som stilles kun tar hensyn til det som er målbart, sier de. 


Fra papirutgaven Arkitektnytt 06/2020
Fur arkitekter: Duoen Andreas G. Gjertsen og Ørjan Nyheim (t.v) kjører dønn flat struktur og selvutløser på kameraet. Tilstedeværelse er nøkkelordet for kontoret. Foto: Fur arkitekter

Hvem? Fur arkitekter AS
Hvor? Trondheim

Antall ansatte i 2020: 2
Antall ansatte i 2017: 3

Fagfordeling: 2 arkitekter

Timepris: 980 til 1 150,- eks mva.

Omsetning i 2017: 2,2 millioner kroner. Omsetning i 2018: 3,8 millioner kroner. Omsetning i 2019: 3,1 millioner kroner

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året?
Saemien Sijte – nytt sørsamisk museum- og kultursenter i Snåsa og turistvegprosjekt i Mefjordvær for Nasjonale Turistveger. 

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden:
Statsbygg, Statens Vegvesen og noen private kunder. 

Hvilken eierstruktur har dere:
Aksjeselskap som eies likt av to partnere.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere:
Dønn flat. 

Minste pågående prosjekt i omsetning:
Ny garasje til «Villa Schanche» av Ove Bang. 

Største pågående prosjekt i omsetning:
Saemien Sijte – sørsamisk museum- og kultursenter. 

Hvordan er mulighetene i 2020? Har korona påvirket hverdagen deres: 
Ettersom vi bare er to på kontoret har dette påvirket oss i liten grad. Dette året har vi hovedsakelig jobbet med museumsprosjektet for Statsbygg, og i det prosjektet er fremdrift og økonomi gått som planlagt. Flere av våre pågående prosjekter har blitt forsinket på grunn av sen og manglende kommunal saksbehandling, så det blir spennende å se utover vinteren.

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene:
De siste årene har vi først og fremst jobbet med private prosjekter. Vi har et ønske om å få gjort flere offentlige prosjekter og kanskje også noen større boligprosjekter.  

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige:
Vi ser behov for å holde beina på bakken og ha et pragmatisk og helhetlig fokus på hvorfor vi skal bygge bærekraftig arkitektur. Mye av klimadiskusjonen blir fort for teknisk og fragmentert når kravene som stilles kun tar hensyn til det som er målbart og hver aktør har stort press på å ivareta sine fagspesifikke krav. Klimautfordringen er en tverrfaglig problemstilling som krever samarbeid, så vi bruker mye tid på å samordne ulike hensyn og synspunkt.

Hvordan er organisasjonsgrad, sam- arbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold:
Begge partnere er involvert i arbeidet med alle våre prosjekter. 

Suksesskriterier:
Vi anser vår egen tilstedeværelse for å være vårt fremste suksesskriterium. Dagens rådgiverbransje er kompleks og det blir stadig vanskeligere å få kontakt med de som faktisk sitter og gjør vurderingene i et prosjekt. Dette gjelder også arkitekter. Vårt konkurransefortrinn er at vi er veldig tilstede og tilgjengelige. Når noen kommer til oss så får de faktisk jobbe med oss.