Nyhet

Roper varsko om ledighet

Antallet permitteringer i arkitektbransjen har skutt fart i 2023. Nå etterlyser både Afag og Arkitektbedriftene en mer aktiv konjunkturpolitikk fra myndighetene.


Både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden merker man nå konsekvensene av lavere ordretilgang. venstre: Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag og Pål Øyvind Toft Larsson, advokat i Arkitektbedriftene. Foto: Arkitektbedriftene/Geir Lindhjem

– Antall henvendelser har eskalert, sier både Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene og Per Christian Opsahl, generalsekretær i Arkitektenes fagforbund (Afag) i en pressemelding.

Mengden permitteringer i arkitektbransjen har nå skutt fart. Både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden merker man nå konsekvensene av lavere ordretilgang.

– Dessverre viser starten av 2023 at den negative utviklingen forsterker seg for arkitektbransjen, sier Skjerdingstad.

– Vi opplever stor pågang fra våre medlemmer som trenger bistand i forbindelse med oppsigelser og permitteringer. Det er helt klart at noe er i ferd med å skje, og det skjer raskt, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i AFAG.

I juni 2022 var ledighetstallene omsider på samme nivå som før pandemien, men dette har endret seg raskt, understreker Opsahl.

– Gjennom høsten og særlig nå på nyåret merker vi tydelig at virksomhetene har mindre å gjøre, fortsetter Opsahl.

Bråstopp i boligutbygging

Det er særlig boligutviklingen hvor det nå har stoppet opp. 40 prosent av omsetningen i arkitektbransjen skapes gjennom boligutvikling, og det er spesielt de mindre og mellomstore kontorene har hoveddelen av sin aktivitet knyttet til boligmarkedet, sier Skjerdingstad og Opsahl.

De peker på renteoppgang og høye byggekostnader som hovedårsaker til at nybygging nå stopper opp. I tillegg forsterkes nedturen av byggeforbudet innenfor småhusplanen i Oslo kommune, samt innstramminger både i kommunale, fylkeskommunale og statlige prosjekter.

– Vi etterlyser nå en mer aktiv konjunkturpolitikk fra myndighetenes side. Videre bør vi fjerne inflasjonsdrivende avgifter, som det midlertidige tillegget i arbeidsgiveravgift, noe som kutter marginene ytterligere i en allerede presset situasjon for mange bedrifter, er den samlede beskjeden fra Afag og Arkitektbedriftene.

I høst etablerte Arkitektbedriftene en arena hvor kontorer kan melde både over- og underkapasitet, i den hensikt å kunne fasilitere inn- og utleie mellom kontorene for å unngå permitteringer og arbeidsledighet. Dessverre er det nå langt flere henvendelser om overkapasitet, forteller advokat i Arkitektbedriftene, Pål Øyvind Toft Larsson.

Ifølge tall fra NAV økte antallet ledige arkitekter fra 156 i november til 168 i desember i 2022. En undersøkelse gjennomført av Norske arkitekters landsforbund i november viste at nesten én av fem av forbundets medlemmer forventet å måtte permittere ansatte de neste to månedene.