Nyhet

Rødbanken i Tromsø åpner for byen

– Det var viktig å fjerne det private preget, sier Niels Torp om det sentrale bankbygget. Han roser byggherren for å bygge restaurant i stedet for kantine og for å låne ut gratis lokaler til frivillige.


– Rødbanken er dominant og et midtpunkt som danner et naturlig sentrum i Storgata, sier Niels Torp om det nylig ferdigstilte prosjektet deres i Tromsø sentrum. Foto: Ronald Johansen

Rødbanken-kvartalet

Arkitekt: Niels Torp + arkitekter

Interiørarkitekter: Zinc, fra Innersida, Julie Johnsen

Landskapsarkitektur: Dronninga landskap

– Det var en lukket ærverdig bank, det var viktig for oss å bore hull i den, sier Niels Torp, fra Niels Torp + arkitekter om transformasjonsprosjektet Rødbanken-kvartalet.

I tillegg til å renovere de to monumentalbyggene i kvartalet, Rødbanken fra 1915 og Stengården fra 1880, har Niels Torp + arkitekter tegnet inn et nybygg og knyttet det hele sammen med et atrium.

Byggherren, Sparebanken 1 Nord-Norge, engasjerte Niels Torp da banken skulle samlokaliseres. Nå har de flyttet inn i den nybygde delen og gjort store deler av det gamle bygget mer tilgjengelig for allmennheten.

Et byutviklingsprosjekt

– Vi har holdt på med prosjektet i årevis. Bygningene og området med domkirken er en viktig del av Tromsøs historie som er helt fantastisk, sier Torp.

Han mener Rødbanken så ut som en festning, og forklarer at de har forsøkt å åpne den for at folk skal trekkes inn og få glede av livet inne i bygningen.

– Det første vi gjorde var å bestemme Rødbanken som det definerende elementet i gata. Deretter har vi forsøkt å gjennomhulle den, sier Torp.

På innsiden finnes nemlig en praktfull festsal, som nå er tilgjengelig for publikum, lokaler som lånes ut til frivillige og et restauranttilbud til byen, i stedet for kantine til de ansatte i banken.

Nytt underordnes gammelt

Partner i Niels Torp + arkitekter, Tord Kvien, sier de la to premisser til grunn for designvalgene i prosjektet.

– Det ene var at det skulle rette seg mot byen. Det andre var at det nye skulle underordne seg de eksisterende monumentalbygningene, ikke være en kontrast, sier han.

Tilpasningen har bestått i å senke gesimser tilsvarende de eksisterende bygningene, i tillegg er toppetasjen trukket tilbake og brutt ned i mindre elementer, forklarer Kvien.

– Mot kirkeparken som er historisk viktig i byen, tegnet vi skråtak på nybygget så det framstår dempet mot parken, sier han.

Rødbanken har også inspirert materialvalget i nybygget, der granitten og rødfargen er gjentatt.

Torp mener prosjektet, slik det er utformet og programmert, inviterer til bruk og tilstrømming av folk.

– Vi håper dette blir bra byliv, sier han