Nyhet

Pilotene bygges

Bopilot-prosjektet får konkrete resultater i Bergen. Er det på tide med et eget bopilotkontor?


Hjørnesteinen er et nytt boligprosjekt under utvikling på Skjold i Bergen. Bopilot-programmet har vært en viktig drivkraft i utviklingen av prosjektet til BOB, Signaturhagen og Vill. Illustrasjon: Vill

Med prosjektet Bopilot i Bergen har Bergen kommune vært pådriver for utvikling av nye boformer, i dialog med aktørene i bransjen. Høsten 2022 ble prosjektet avsluttet etter tre år med «forskningsbasert innovasjonsprosjekt». Men selv om prosjektet nå er avsluttet, lever resultatene videre i konkrete prosjekter.

– Det er utrolig kjekt å se konkrete resultater av Bopilot-prosjektet. Samtidig opplever vi at det snakkes mer om boliger med deleløsninger på flere arenaer, senest som et hovedtema på Bergenskonferansen denne uken, sier Tina Larsen hos Byarkitekten i Bergen, som har vært prosjektleder for Bopilot i Bergen.

App og deleprosjekter

Også konkrete boligprosjekter spinner videre på arbeidet med Bopilot i Bergen. Ved Damsgårdsundet planlegges den Kaleidoscope-tegnede Delegården, i regi av boligbyggelaget BOB. Inspirasjonen til boligprosjektet fikk BOB på Bopilots Designsprint-arrangement, hvor også seniorkollektivet Bølgen deltok. Prosjektet satser på fellesarealer og deleløsninger, og vant publikumsprisen på fjorårets Nabo-utstilling på Kode.

Vill arkitektur og boligutvikleren Signaturhagen deltok på samme utstilling, og jobber nå med å få realisert prosjektet Hjørnesteinen på Skjold sør for Bergen sentrum. Hjørnesteinen planlegges også med nye former for fellesskapsløsninger og markedsfører seg som intet mindre enn «Bergens beste nabolag».

En tredje konkret ringvirkning av Bopilot er samarbeidet mellom 3RW arkitekter og Sweco om deleappen «Samdelt» – «et digitalt møtested for boligkjøpere som ønsker seg fellesskapsløsninger og boligutviklere som tilbyr dette». Sweco jobber nå videre med en prototype og en forretningsplan for en app eller et nettsted basert på dette arbeidet.

Ragnhild Roald Grønner, arkitekt i Vill og prosjektleder for Hjørnesteinen Foto: Vill

Hjørnestein for felleskap

Vill arkitektur er tydelig på at Bopilot og spesielt Nabo-utstillingen var utslagsgivende for at prosjektet ble til. BOB hadde allerede en avtale med utbygger Signaturhagen om samarbeid i Bergen, men det var utstillingen som sparket det hele i gang. Det var også da Vill ble involvert i prosjektet.

– Bopilot og Nabo-utstillingen ble det stedet hvor vi uforpliktende kunne teste ut ideer og skape oppmerksomhet rundt prosjektet. Man kan derfor si at dette prosjektet springer direkte ut fra arbeidet med Bopilot i Bergen, forteller Ragnhild Roald Grønner, arkitekt i Vill og prosjektleder for Hjørnesteinen.

Sosialt året rundt

Signaturhagen har allerede to ferdigstilte prosjekter, ett på Nøtterøy og ett på Kongsberg, med samme grunnverdier som Hjørnesteinen. I Bergen er programmet for boligprosjektet preget av «deleløsninger, grundige medvirkningsprosesser og lett tilgjengelige møteplasser», forklarer Grønner.

Vill venter nå på oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten og begynner medvirkningsprosesser etter dette – først med nabolaget på Skjold.

– At vi så tydelig fikk konkretisert visjonene i prosjektet gjennom Bopilot gir oss også en ekstra forpliktelse til å følge opp ambisjonene. Vi merker også at det fra kommunalt hold er ekstra positive forventinger til prosjektet, og veiledningsmøte vi hadde med dem, var det hyggeligste vi har hatt. Bopilot har både vært med på å legitimere prosessen, men også tvunget oss til konkretisere visjonene våre på et tidlig tidspunkt, sier Grønner.

En glassoverbygget hage mellom husene er typisk for Signaturhagens prosjekter. Her fra ferdig bygget prosjekt på Nøtterøy. Denne planlegges også i det nye prosjektet i Bergen. Foto: Signaturhagen

Vil senke terskelen

Tina Larsen hos Byarkitekten forklarer at de gjennom Bopilot har avdekket at, dersom flere boligprosjekter med deling, nabofelleskap og beboermedvirkning skal utvikles, må det bli lettere for utbyggere og innbyggere å finne hverandre. I dag finner disse aktørene hverandre for sent.

– Aktivitetene i Bopilot viste at det er nødvendig trygge bransjen ved å vise fram etterspørselen. Først når de ser at det er et marked for det, tør utbyggere å satse på utradisjonelle boligkonsepter. Når potensielle beboere involveres fra idéstadiet, kan det senke terskelen for å ønske seg boformer med sambruk og deleløsninger, sier Larsen.

Bopilotkontoret

Kan også Bopilot leve videre på andre måter? I løpet av prosjektperioden ble kommunen kontaktet av flere innbyggere på jakt etter boligprosjekter med deleløsninger og felleskap.

– Vi mener det trengs en ny koble-funksjon i byen, et «bopilotkontor» som kan hjelpe innbyggere og utbyggere som vil bo eller bygge på en ny måte, til å finne hverandre. Når vi ønsker at utbyggere skal skape innovasjon og tenke bolig på nye måter, så må vi som kommune også jobbe på nye måter, sier Larsen.

Denne tematikken diskuteres videre på «Bærekraftig frokost» på Litteraturhuset i Bergen 19. januar. For mer informasjon se her.