Nyhet

Nyttig lov for elsparkesykler

Forskningsrapport viser gode erfaringer med lov som regulerer utleie av elsparkesykler, melder Regjeringen.


Lov om elsparkelsykler var en suksess, hevder ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Foto Torbjørn Tumyr Nilsen

I 2019 eksploderte bruken av utleide elsparkesykler i Norge, og Oslo var i en periode i 2020 den byen i Europa med høyest antall elsparkesykler til leie per innbygger. Men der mange omfavnet det nye fremkomstmiddelet som et raskt, effektivt, fleksibelt og rimelig transportalternativ, oppstod samtidig mange nye trafikkulykker og ulike problemer.

Regjeringen hasteinnførte derfor en utleielov for å regulere bruken av de utleide kjøretøyene i 2021.

– Eksplosjonen i bruk av elsparkesykler ble raskt et problem i flere byer, med mange ulykker og konflikter i gatebildet. Derfor ble det i 2021 hasteinnført en utleielov for å regulere bruken av de utleide kjøretøyene. Jeg er glad for at erfaringene viser at denne loven har vist seg å være et nyttig virkemiddel for kommunene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding fra Regjeringen.

Ny forskningsrapport

For å undersøke konsekvensene av utleieloven har Samferdselsdepartementet bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) å gjennomføre et forsknings- og utredningsoppdrag som har innhentet erfaringer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Rapporten viser nå at loven synes å ha bidratt til å oppnå sine formål, særlig om fremkommelige og trygge offentlige rom. Kommunene har fått et godt og effektivt virkemiddel for å ta kontrollen over utleiemarkedet for elsparkesykkler, heter det fra departementet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Forbedres eller avklares

Samtidig anbefales det i rapporten at enkelte av bestemmelsene forbedres eller avklares. Rapporten fremhever blant annet at det bør åpnes for gategrunnleie og at kommunene har behov for veiledning.

– Det er viktig at kommunene har muligheten til å regulere utleie av små elektriske kjøretøy, og jeg er glad for at utleieloven fungerer etter hensikten. Vi vil nå gå nærmere gjennom rapporten og vurdere oppfølging av forslagene, sier samferdselsminister Nygård.

Les hele rapporten her: TØI rapport nr. 145/2023 om «Erfaringer med lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn»

Å være mot internett

Flere arkitekter og byutviklere har stilt seg positive og sett mulighetene i den nye mikromobiliteten som kom til landet i 2019. Da Arkitektnytt snakket med bransjen om elsparkesykler, var blant annet Nancy Jøssang, daglig leder og partner i Opus i Bergen, svært positiv. Hun trakk blant annet frem hvordan kollektivpassasjerer får en helt ny rekkevidde til holdeplasser både «på land og ved vann».

– Dette vil derfor endre planlegging av all ny kollektivtrafikk. Bydeler kan planlegges for mange flere mennesker – fordi man ikke trenger å bygge ut veinettet for økt bilbruk, sa Jøssang.

Hun mente elsparkesyklene gjorde at man kan få til økt byvekst og ønsket transformasjon til sentrumsformål og bymessig bebyggelse uten å øke kapasiteten på veinettet, vil gi en enorm innsparing for samfunnet. Det handler heller ikke om å erstatte bilen helt, men om å øke mobiliteten med helt nye muligheter – en helt ny form for mobilitet.

– Å være mot slike løpehjul er litt som å være mot internett – det er kommet for å bli! De er også et lavterskeltilbud – enkle å bruke og representerer delekultur på sitt beste. Så har vi utfordringer knyttet til regulering og regelverk, men det vil løse seg, sa Jøssang.