Nyhet

Lanserer nytt tidsskrift

Arkitektnytt og Arkitektur N slår seg sammen og blir Arkitektur. – Vi tar med det beste fra begge verdener og blir bedre, sier Arkitektur-redaktør Gaute Brochmann.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 10/2022
Gaute Brochmann blir redaktør for Norske arkitekters landsforbunds nye tidsskrift, Arkitektur. Første utgave og nye nettsider er ventet klare i siste halvdel av februar i 2023. Foto: Ingebjørg Semb

I desember sendes de siste utgavene av Arkitektur N og Arkitektnytt ut til abonnenter og medlemmene av arkitektorganisasjonene. Etter nyttår lanseres tidsskriftet Arkitektur, som er en sammenslåing av tidsskriftredaksjonene med ett nytt felles nettsted og ett nytt papirmagasin.

– Dette er kulminasjonen av et langsiktig arbeid med restrukturering av NALs tidsskrifter, hvor papirblader og nettsider går inn, for så å gjenoppstå som Arkitektur i 2023, sier Gaute Brochmann, som er redaktør for den nye satsingen.

– BEDRE OG FYLDIGERE

Det nye papirbladet Arkitektur vil få flere antall sider og komme ut i seks utgaver årlig, slik Arkitektur N gjør i dag. Den nye nettsiden vil overta NAL-domenet arkitektur.no. Norske arkitekters landsforbunds hjemmesider vil bli å finne på arkitektforbundet.no.

Restruktureringen har røtter tilbake til et styrevedtak i NAL i 2018 og henger sammen med et behov for færre kommunikasjonsplattformer, men handler også om å tilpasse seg en moderne medievirkelighet og å bli enda bedre på å kommunisere arkitektur.

– Dagens medievaner fantes ikke da disse bladene ble laget. Nyheter leses i dag på nett, og det er vanskelig å være aktuell med et nyhetsblad som kommer elleve ganger i året. Samtidig har folk litt dårligere tid til å lese papirblader. Ved å samle ressursene og å lage to gode produkter – ett bra papirblad og én ny nettside med mer stoff som oppdateres oftere, vil vi ha en bedre tjeneste for NALs medlemmer og for landets arkitekturinteresserte. Samtidig vil eldre saker fra de to bladenes arkiver bli tilgjengelige på de nye nettsidene, sier Brochmann.

– Det er vel likevel endringer i og med at medlemmene mister et blad?

– De mister et blad i den forstand at de ikke får lest arkitektnyheter på papir lenger, men de kan fortsatt lese dem på nett, der det vil bli et mye bedre og større tilbud enn i dag.

ET POSITIVT VALG

Ambisjonene med tidsskriftene i NAL er som tidligere todelt, forklarer Brochmann. Det handler om å ta vare på medlemmenes og fagstandens interesser, men også formidle det som bygges og diskuteres, og med dette nå ut bredere.

– Det er viktig for oss å nå ut til fagstanden, men også at det som diskuteres hos oss, kan nå ut og bli diskutert av andre i offentligheten. Ambisjonen er at fagdiskusjonen internt skal styrkes, og at vi skal bli en viktigere premissleverandør for landets arkitektursamtaler.

Omleggingen gir, ifølge redaktøren, også et lavere forbruk av papir og plast og vil dermed være en mer bærekraftig løsning. Brochmann understreker at begge bladene i dag går godt økonomisk og er populære.

– Vi gjør ikke dette fordi vi , men fordi vi tror det er lurt å være litt proaktive og prøve å gjøre ting bedre, mens det fortsatt er et positivt valg og ikke noe man er tvunget til å gjøre.

– Hvorfor gir omleggingen et bedre medieprodukt?

– Fordi vi vil få en mye bedre nyhetsdekning ved å satse mer dedikert på nett. Det blir større mulighet til å være aktuell og skape debatt. Når vi legger ned et papirblad, gir det mer ressurser å bruke på å være til stede. Det nye papirbladet tar samtidig med seg det beste fra både Arkitektnytt og Arkitektur N. De to nye produktene blir det beste fra begge verdener både på papir og nett.

LETTERE OG MER TILGJENGELIG

En del av arbeidet har vært å også utvikle en helt ny visuell profil for det nye Arkitektur på nett og papir. Her har det vært viktig å få frem at den nye publikasjonen Arkitektur blir noe helt nytt.

– Det er viktig at dette ikke føles som en videreføring av noen av de to eksisterende formatene. På nettet skal vi være aktuelle, se ut som et nyhetsnettsted, uten å bli lokalavis. Det må være både levende og ha et sobert preg. På papir handler det om å gjøre bladet leservennlig, mer variert og intuitivt tiltalende enn det har vært frem til nå. Målet er å gjøre det lettere å lese, sier Brochmann.

– Er du forberedt på kritikk fra nostalgiske lesere?

– Jeg håper det vil bli noen reaksjoner.

Siste utgave av Arkitektnytt er ute 16. desember, men vi vil fortsette på nett til omleggingen av tidskriftene trer i kraft.