Nyhet

Avis om globale byproblemer

Habitat Norge med avisutgivelse om global urbanisering. – Vi lever på en nærmest fullt urbanisert klode, sier redaktør Erik Berg.


Habitat Norge med eget ekstranummer om global urbanisering i kommentaravisen Ny tid. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

«En planet av slum» heter bilaget til kommentaravisen Ny tid som er i salg i disse dager. Bilaget er produsert av Habitat Norge og tar for seg planetens urbanisering på kritisk vis.

– På ett vis er konklusjonen vår at planeten ikke kun er 55 prosent urbanisert, slik FN ofte hevder. Basert på ny statistikk fra Verdensbanken og EU er det riktigere å si at hele planeten er urbanisert, sier Erik Berg, styreleder i Habitat Norge og redaktør for utgivelsen.

Feiltelling av byer

Habitat Norge er en liten forening tilknyttet Norsk bolig- og byplanforening. Målet er å fungere som en påvirkningsorganisasjon i forhold til norske myndigheter for å styrke by-perspektivene og engasjementet i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. I tillegg er den et faglig nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, som arbeider med å utveksle og spre kunnskap om urbane utviklingsspørsmål knyttet til bærekraft - fattigdom, miljø og økonomisk utvikling.

For Berg og Habitat Norge er det et viktig poeng at planeten langt på vei er urbanisert og at gjenstående «periferiområder» løpende urbaniseres. I FN snakkes det om 55 prosent urban befolkning på verdensbasis, men i følge Verdensbanken og EU dreier det seg om rundt 80 prosent. Dette basert på en definisjon av by som større enn 5000 innbyggere.

Det dreier seg om underrapportering fra FN medlemsland som Egypt og India, forklarer Berg.

– I Egypt regnes en by for urbant område først når den passerer 100.000 i innbyggertall. Da faller mange reelle byer ut av statistikken og samtidig får Egypts myndigheter mulighet til å begrense både offentlige tjenester og demokratiske rettigheter til folk. I India ser man noe liknende hvor migranter fra landsbygden ikke får adgang til byene og lever i uformelle bosettinger og slum utenfor bygrensene begrenset fra offentlige tjenester, sier Berg.

Erik Berg, styreleder Habitat Norge, forklarer hvorfor utviklingshjelp til byer er viktig. Foto: Habitat Norge

En urbanisert planet

Ifølge Berg og Habitat Norge går dag kun fem prosent av norsk utviklingshjelp til sosial utvikling i byer. Tar man den alternative, og for Berg mer korrekte, måten å regne urbanisering på blir dette for lite. Forståelsen av utfordringen er også sterkt begrenset. Utenriksdepartementets siste politikk-dokument om urbanisering kom tilbake i 2007.

– Utvider vi definisjonen for hva som er en by får vi det jeg vil kalle et urbant verdenssystem og en urbanisert planet. Da må norsk utenrikspolitikk og bistand få øynene opp for utfordringene dette utgjør.

De Vibe om elver

I bilaget er det intervjuer med en rekke ledende internasjonale urbanister, deriblant den pakistanske arkitekten og samfunnsplanleggeren Arif Hasan, og Kjersti Grut, programleder for områdeløftet på Grønland og Tøyen.

Som leser blir man også tatt med til alt fra den russiske gruvebyen Nikel og bosituasjonen til polske migrantarbeidere i Trondheim, til sikkerhetssituasjonen i Rio de Janeiro og levekårene til de 15 millioner menneskene som lever i den uformelle boligsektoren i Lagos, Nigeria.

I tillegg har AHO-studentene Kim Pløhn og Daniel Larsen, med masterstipend fra Habitat Norge, skrevet en artikkel om bærekraftig bevaring og gjenbruk av bygninger. Ellen de Vibe, også hun en del av Habitat Norge-nettverket, har skrevet artikkelen «Elvenes rolle i Oslos byutvikling».

I tillegg er avisen illustrert med bilder av blant annet den anerkjente mexicanske byfotografen Eduardo L. Moreno.

– Viktig lesning

– Hvorfor er denne utgivelsen viktig for arkitekter å lese?

– Fordi dette handler om byers bærekraft. Det er mye retorikk rundt bærekraftbegrepet når man tenker arkitektur og byutvikling. Ofte lander man på økonomisk bærekraft som det viktigste, mens man fortrenger eller glemmer de økologiske og sosiale dimensjonene. Urbanistene Sarah Ichioka og Michael Pawlyn tar for eksempel et interessant oppgjør med bærekraftbegrepet i artikkelen «Fra bærekraft til en regenererende fremtid». Dette er definitivt viktig lesning for folk i arkitekt- og planleggingsbransjen.

Avisen kan kjøpes i velassorterte Narvesen-kiosker og blant annet på Tronsmo bokhandel i Oslo. Den kan også bestilles på: habitatnorway@gmail.com.

Habitat Norge, FN Habitat og NTNU arrangerer også den internasjonale Habitat dagen 3. oktober med webinaret «Urban rivers: Connecting people, cities and rivers». For mer informasjon se her.