Debatt

Til kamp for klimaet

ACAN Norge 29. september 2022

Nye klimakrav er allerede utdatert, skriver grupperingen bak Architects Climate Action Network Norge (ACAN). De mener byggebransjen endrer seg for sakte i møte med klimakrisen.

Trenger vi en samlet fagstand for klima og miljø? Ja, vi savner og trenger en samlet fagstand for klima og miljø i byggebransjen. At klimaet er i endring er ikke noe spørsmål lenger, men likevel opplever vi at byggebransjen endrer seg for sakte i forhold til det som kreves.

I 2015 var byggebransjen ansvarlig for 13,1 gigatonn av CO2 i verden, det vil si 38 prosent av globale energirelaterte utslipp av karbondioksid (CO2). Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 50 prosent fra 1990-nivå, men sammenlignet med 1990-tallene viser foreløpige tall i 2021 en nedgang på kun 4,5 prosent.

Som Grønn Byggallianse kommenterte nylig, finnes det både vilje og potensial i bransjen om man ønsker mer klima- og miljøvennlige løsninger. TEK17 er revidert med nye krav til energiforbruk, klimagassregnskap og ombruk, men en gjennomgående kritikk fra fagmiljøet har vært at ambisjonsnivået allerede var utdatert i 2021.

Mange av oss jobber i større bedrifter eller institusjoner, og kan dermed kjenne at vi har lite påvirkningskraft på arbeidsoppgavene våre. Byggebransjen opererer med stramme rammer, og miljøbetingelser er ofte satt lenge før arkitekten kommer inn i bildet.

Hva er tilbudet i dag dersom en arkitekt vil engasjere seg for bærekraftig arkitektur? Det finnes mange organisasjoner som jobber med dette i Norge, men de fleste er profesjonaliserte og har lite plass for frivillig arbeid. Noen organisasjoner som NAL og de lokale arkitektforeningene er også basert på verv, noe som er begrensende på deltakelse.

Videre er disse nødt til å være mer moderate, ettersom de skal ivareta flere interesser. Det finnes også kjente aktivistgrupper som Greenpeace, Fremtiden i våre hender og Extinction Rebellion. Disse arbeider imidlertid ikke med særskilt fokus på byggebransjen. I 2019 ble en norsk gren av Architects Declare opprettet med «miljødugnad» i tankene. Dessverre satte pandemien etter kort tid en brems på dette spennende initiativet.

Architects Climate Action Networks (ACAN) ble startet i London i 2019 av en kjerne aktivister fra Extinction Rebellion som jobbet i byggebransjen, og som ønsket å skape en systematisk endring av bransjen vår. Den frivillige organisasjonen har tre mål: avkarbonisere byggebransjen, sette opp nye rammer for vern og regenerasjon av økologiske miljøer og støtte den kulturelle transformasjonen de to første målene krever.

Måten disse målene skal nås på er gjennom politisk lobbyvirksomhet, offentlige kampanjer og kunnskapsdeling og -utvikling. ACAN UK har for eksempel jobbet med kampanjen «Embodied Carbon». Det var en kombinasjon av å utarbeide rapporten «The Carbon Footprint of the Construction», demonstrasjoner sammen med andre aktører i byggebransjen og en underskriftskampanje for regulering av karbonutslipp rettet mot parlamentsmedlemmer.

Architects Climate Action Networks (ACAN) ble startet i London i 2019 av en kjerne aktivister i byggebransjen, som ønsker å skape en systematisk endring. Her fra en demonstrasjon i London. Foto: Joe Giddings

Konkurransen i næringslivet kan være en drivkraft for å utvikle kompetanse og forbedre arkitekturen. Likevel kan det også være et hinder for samarbeid og kunnskapsutveksling i en tid der faget vårt bør ta en kollektiv avstand fra byggeprosjekter vi vet ødelegger for miljøet.

ACAN baserer seg derfor på et nettverk av personer som er frikoblet fra frykten for å miste potensielle oppdragsgivere som fortsetter med «business as usual». Som en mangfoldig gruppe med fagpersoner har vi både styrke, kompetanse og uavhengighet til å kjempe for større endringer i byggebransjen.

ACAN mener at en samlet fagstand bør inkludere bredest mulig i byggebransjen, og vi ønsker derfor alt fra arkitektfagene, ingeniørfag til entreprenører velkommen. Samtidig ønsker vi selvfølgelig å samarbeide med andre interesse- og fagorganisasjoner.

ACAN har spredt seg internasjonalt, og vi har månedlige møter med de andre avdelingene. Dette er en fantastisk ressurs i etablering av organisasjonen, en inspirasjon for kampanjer og aksjoner, samt en mulighet for utvikling av prosjekter på tvers av landegrensene.

Er du en del av byggebransjen og nysgjerrig på hvordan du kan bidra for klimaet, håper vi at du vil være med og vise at vi kan utgjøre en forskjell!

ACAN Norge
v/ Armelle Breuil, Eskild Brygfjeld, Agathe Monnet, Rikke Winther, Baptiste Robin, Clara Domingo og Thomas Holth