Debatt

Hvem har bedt om byarena i Bergen sentrum?

Susanne Urban, byplanlegger og siv.ark 11. januar 2023

Bygg boliger, ikke byarena i Bergen sentrum, skriver byplanlegger og siv.ark Susanne Urban.

I et oppslag i Bergensavisen 05.01.23 presenteres planer om en byarena på trekanttomten sør for Bygarasjen som skal være "best egnet til byarena” ifølge en ny rapport.

Bergen sentrum trenger faste sentrumsboere – neppe flere hoteller eller rene kontorbygg. Og i hvert fall ikke enda et kjempebygg som fungerer som en propp i byvevet, slik det nå planlegges ved Bygarasjen i Bergen sentrum.

Realfagbygget, Sparebanken Vest på Engen og Amalie Skram VGS/ADO-svømmehallen er eksempler på bygg som sprenger byskalaen for menneskelig målestokk.

Bergen vil være by for mennesker og «ti minutter-by». Det betyr blant annet at hver av bydelene bør være forsynt med det meste av tilbud for hverdagen – også kultur. I en levende by har hver av bydelene en eller flere kulturinstitusjoner som gjør bydelen interessant for hele byen.

I Bergen sørger Fana kulturhus for et levende kulturliv i Fana bydel; Loddefjord har Vestkantenbadet; Krohnstad/Danmarksplass har Forum scene. Åsane kan skilte med Åsanehallen og Åsane kulturhus, og Årstad med Brann stadion. Men hva med Mindemyren? Hva med Laksevåg med over 40.000 innbyggere? Hva med Ytrebygda/Kokstad-Sandsli med cirka 30.000 innbyggere?

Enda et stort og lukket bygg i sentrum blir problematisk. Allerede nå er det alt for mange gatestrekk der husene er tomme nattestid, i helgene og i feriene. På grunn av manglende sosial kontroll føles det utrygt å ferdes i gater preget av kontorbygg, bygg for administrasjon, skoler, muséer, eller annen kultur. Hvem hjelper meg om jeg trenger det, på veien hjem forbi bankfasader, forskningsinstitusjoner, forsikrings- eller idrettsbygg? Bergen sentrum har allerede for mange mennesketomme gatestrekk!

Et godt bybygg huser offentlig tilgjengelige funksjoner på gateplan, kontorer i 2.etg og boliger fra tredje etasje og oppover. Det er funksjonsblandede bygninger med åpne fasader og mange innganger på gateplan, som bidrar til liv til alle døgnets tider.

Nei, trekant-tomten sør for Bygarasjen er ikke best egnet til byarena. Tvert imot, det er et problematisk forslag, uansett hva nye rapporter konkluderer med. En stor byarena som kun kan realiseres om hele bygarasjetomten overutnyttes – er ikke det å starte i feil ende?

La oss heie på offentlig motstand mot prosjektet. «Det som finnes av motstand er fra det offentlige, og handler om å ivareta … kollektivterminal og lignende», ifølge den kapitalsterke eiergruppen. Nettopp.

Investorer kan tjene mye på å bygge ‘Barcode’ (det vil si for tett/for høyt) som i Oslo. Men blir det en attraktiv by av slikt?

Susanne Urban
byplanlegger og siv.ark, Urban Rabbe arkitekter