Debatt

Historieformidling om Y-blokka

Kjersti Hembre, arkitekt 29. april 2021

Historien som nå skrives om Y-blokka skal være sannferdig og ha med seg også hvorfor fagfolk verden over anser rivingen som intet mindre enn en skandale, skriver Kjersti Hembre i sitt svar til Ulf Gunnar Grønvold.

Ulf Grønvold hevder 26. april at «en Y-blokk er en kjempeskulptur som passer best i parkmessige omgivelser». Han ser ikke at Oslos Y-blokk var kontekstuell og lavmælt, skreddersydd for det sammensatte bylandskapet ved Hammersborg, der de konkave vegger var romdannende mot de ulike situasjonene, byrommene med hvert sitt monumentalbygg. Spør du meg, passet Y-blokka perfekt der den lå.

Men langt viktigere enn hva vi mener om dette, er det at historien som nå skrives om Y-blokka skal være sannferdig og ha med seg også hvorfor fagfolk verden over anser rivingen som intet mindre enn en skandale. I tillegg til kunnskap om regjeringskvartalet som ledd i den sosialdemokratiske nasjonsbyggingen etter krigen, det unike samarbeidet mellom Viksjø, Nesjar og Picasso, det at Riksantikvaren nesten var i mål med sitt fredningsvedtak sommeren 2011 og det at bygget ikke fikk strukturelle skader 22. juli, skal ettertiden få formidlet kampen for bevaring, der toneangivende norske og internasjonale organisasjoner og institusjoner sto sammen med et sterkt folkelig og faglig engasjement. Til historien hører også at symbolverdi, miljøhensyn og pengebruk er vesentlige momenter som ble tilsidesatt av staten.

Sett i lys av maktfordelingsprinsippet i Norge, sitter vi som kjempet for bevaring igjen med en rekke ubesvarte spørsmål som fremtiden kanskje vil gi svar på:

Oppjustert kostnadsramme for nytt regjeringskvartal forelå i fjor sommer. Hvorfor ventet regjeringen med å informere Stortinget om prisen, til etter at Y-blokka var revet?

Hvorfor unnlot Stortinget å kreve at rivingen av Y-blokka måtte avvente gjennomføring av berammet rettssak?

Hvorfor endte saken opp med å aldri bli fullverdig behandlet i retten, til tross for to svært gode forsøk?

Oslo, Norge og verden har lidd et stort tap, og håpet er at noe liknende ikke skal skje igjen. At tidligere statsministerens kontor på toppen av Høyblokka nå faller, slik at blokk A blir høyeste bygg, gjør ikke saken bedre, men har unektelig en ironisk side.

Kjersti Hembre, arkitekt

Foto: Teigens Fotoatelier_DEXTRA Photo