Debatt

Dagslysets unike kvaliteter kan aldri erstattes av kunstige løsninger

Per Øyvind Løbach og Kathrine Hjelmeset, lysdesignere i Henning Larsen 27. februar 2023

Vi kan ikke akseptere en fremtid uten dagslys i hjemmene våre, skriver lysdesignere Per Øyvind Løbach og Kathrine Hjelmeset.

Hvordan skal vi bo i fremtiden? Denne problemstillingen er gjenstand for spekulasjon for alle som driver med boligbygging. Vi bygger oss til mindre og mindre areal, noe som går utover flere aspekter ved menneskers ve og vel. Ett av disse er utforskning av kunstig lys som erstatning for dagslys. Det gir grunn til bekymring.

OBOS har igangsatt et prosjekt ved navn Incube. Det skal vurdere hvorvidt kunstig lys, eller det som omtales som «naturlig lys», kan erstatte innslipp av dagslys. Dette er ment å løse utfordringen med å bygge nye boliger i byer der det egentlig ikke er plass til dem.

Først, la det være helt klart: kunstig belysning kan aldri erstatte daglys, nettopp fordi dagslys gir andre kvaliteter utover lysinnslipp. Dagslyset er menneskets opprinnelige lyskilde, og det menneskelige øyet er tilpasset denne lysformen. Dagslys har gunstig innvirkning på menneskers følelse av velvære. For eksempel vet vi at dagslys har positiv effekt på mennesker hormonbalanse og søvnmønster. Vi får kontakt med uteverden gjennom dagslysåpninger, og det bedrer vår orienteringsevne. Dagslys er også et betydelig romskapende og beskrivende element i arkitekturen.

Fra før av finnes det løsninger som opererer i samme gate som OBOS. For eksempel illudering av himmelen som transporterer dagslys inn i rom uten vinduer. Det er ikke lett å trekke et skille mellom det leverandørene vil selge, og hva som faktisk gir økt livskvalitet. Lysteknologi er i stadig utvikling, og det som er sikkert er at vi vil få flere muligheter til å eksperimentere med lysteknologi og lysdesign i fremtiden. Likevel vil nyvinninger og innovative løsninger aldri kunne erstatte verdien av naturlig dagslys.

Utfordringen med manglende dagslystilgang kommer ikke til å forsvinne. Tvert imot skaper dette stadig økt hodebry for eiendomsutviklerne. Løsningen ligger ikke alene i kreative løsninger, snarere bør dette ses i et større perspektiv. Ett av svarene kan være å tilrettelegge for gode nærings- og boligarealer utenfor de tette bysentra, hvor det er mindre skjerming for dagslys.

Alle kan ikke bo i sentrum, selv om mange tviholder på den ideen. La heller tilgangen på dagslys styre hvor vi bygger nye boliger. Det betyr at vi må bygge ut kollektivtransportnettet og frakte mennesker ut til dagslyset. Bokstavelig talt få folk frem i lyset.

Vi går mer og mer på kompromiss med det byggebransjen klisjéfylt kaller “skaping av gode nabolag og møteplasser”. Er vi på vei dit at alle nye boliger må ha fleksible vegger som kan flyttes rundt etter hvor dagslyset faller? Det er muligens en bedre løsning enn kunstig lys uten dagslystilgang, men det sier en hel del om hvor samfunnet vårt er på vei. Vi kan ikke akseptere en fremtid uten dagslys i hjemmene våre.

Per Øyvind Løbach
lysdesigner Henning Larsen

Kathrine Hjelmeset
lysdesigner Henning Larsen