Debatt

Arkitekturopprøret er viktig!

Trond Åm, bystyremedlem i Trondheim (V) 17. november 2022

Seniorarkitekt Gunnar Aasen Rogne er ikke nådig i sin kritikk av Arkitekturopprøret. Jeg mener denne kritikken bommer, skriver bystyremedlem i Trondheim, Trond Åm (V).

Seniorarkitekt Gunnar Aasen Rogne er ikke nådig i sin kritikk av Arkitekturopprøret. I et åpent brev i Arkitektnytt 16. november d.å. skriver han at «[s]å lenge Arkitekturopprøret nektar å ta inn over seg korleis eit bygg blir til og at det ikkje berre kan handle om fasade, og lagar hylekor av kritikk utan å følge dei kanalane demokratiet har, då kan eg ikkje ta dykk på alvor». Jeg mener denne kritikken bommer.

Arkitekturopprøret har en viktig funksjon: Det bidrar til å skape bevissthet om betydningen av arkitektonisk kvalitet i det som bygges. Det har allerede begynt å ha effekt. Som folkevalgt i Trondheim er jeg blitt kontaktet av utbyggere som viser til opprøret og legger planer for nye byggeprosjekter som er inspirert av prosjekter arkitekturopprøret har trukket fram som gode.

Jeg er heller ikke enig med Arkitekturopprøret i alt, og har hatt mine feider med Audun Engh over tastaturet. Men jeg mener allikevel at Arkitekturopprøret gjør et veldig viktig arbeid for å styrke bevisstheten om det estetiske, i ei tid hvor det bygges mye og på en måte som vil sette varige spor i omgivelsene våre. Samtidig er det ikke særlig kontroversielt å hevde at hensynet til det estetiske har vært for dårlig ivaretatt i politiske byggeprosesser. Det bidrar Arkitekturopprøret til at det skjer noe med!

Men Rognes kritikk er en kritikk av alt det Arkitekturopprøret IKKE er, men heller ikke skal være! Når Arkitekturopprøret etterlyser arkitektonisk kvalitet i fasadene, er det en underlig innvending at et byggs kvalitet "ikkje berre kan handle om fasade" (selvsagt gjør det ikke det. Men hvis kritikken handler om at fasadene er stygge, så er det ikke et motargument at toalettene er veldig funksjonelle). Hvordan et bygg blir til er også irrelevant for en kritikk som handler om at det som bygges er for stygt! Det er vi som politikere, utbyggere, arkitekter og alle andre som må sørge for gode prosesser hvor arkitektonisk kvalitet ivaretas på en god måte!

Den siste innvendinga fra Rogne, at Arkitekturopprøret ikke følger "dei kanalane demokratiet har", er direkte feil. Offentlig kritikk er en SVÆRT viktig del av et demokrati. Arkitekturopprøret springer ikke ut av ingenting. Det har sin berettigelse i at mange faktisk mener at mye av det som bygges i dag er stygt. Den kritikken må politikere kunne forholde seg til. Og den kritikken må arkitekter kunne forholde seg til også.

Trond Åm
bystyremedlem i Trondheim og medlem av Areal- og samferdselskomitéen (V)