Debatt

Å «bygge by» med sollyset

Bertram D. Brochmann, sivilarkitekt MNAL 14. desember 2020

Det er viktig at vi tar hensyn til vårt nordlige klima når vi former boligstrukturene, skriver Bertram D. Brochmann

Lengre syd hvor det er et varmere klima bygges husene tettere sammen for å lage skygge for å gi luften i rommet mellom husene behagelig temperatur.

I leilighetene brukes som regel høye franske vindusdører med en liten balkong som favner dette klimaet inn i leilighetene. Klimaet mellom husene er til å ta og føle på og på bakkeplan er det godt å være.

Men det må være feil å videreføre denne måten å «bygge by», tett og høyt, direkte, uten å ta hensyn til at klimaet, med solens vandring, fungerer på en helt annen måte på våre breddegrader. Rommet mellom husene er lite brukelig med det regnfulle og kalde klima vi har. Uteområdene er direkte negative områder som egner seg dårlig til oppholdssted for beboerne. Likevel blir det forskriftmessig bygget lekeplasser for barn med designete lekeapparater på gummigulv, uten sol.  

For å «bygge by» på våre breddegrader må vi forme boligstrukturene slik at vi tar hensyn til klimaet ved at alle leiligheter får balkong med sol og lys fra syd/vest noen timer i løpet av dagen, og kanskje også et glimt av det store landskapet. Dette er viktig i dag, siden vi bygger mengder av små leiligheter hvor de fleste som bor der er eldre beboere som beveger seg mindre og av den grunn er nødt til å være mye i sin leilighet. For unge folk i små leiligheter er dette et mindre problem, da deres «hjem» favner aktiviteter i hele byen.  Det snakkes om at ensomhet er blitt et stort problem i samfunnet vårt, og da er det viktig at det lages forskrifter fra sentralt hold med krav om at alle leilighetene skal ha balkong med sol og med utsikt, på samme måte som det er lovpålagt å ha toalett i hver leilighet. Enda viktigere er det at leilighetene blir gode å leve i når politikerne i dag snakker om at det er ønskelig at eldre blir boende i sin leilighet så lenge mulig, ved hjelp av hjemmehjelpsordninger (for å utsette flytting til sykehjem).

Bertram D. Brochmann, sivilarkitekt MNAL